hrvatski | english

PBF.hr / Zavodi / Zavod za kemiju i biokemiju / Laboratorij za organsku kemijuLaboratorij za organsku kemiju

Pročelnik

doc.dr.sc. Jasmina Lapić

Telefon: + 385 1 4605 086
Email: jlapic@pbf.hr

Lab. za org. kemiju

Laboratorij je u sastavu tadašnjeg Prehrambeno-tehnološkog odjela Tehnološkog fakulteta osnovan 1956. pod nazivom Zavod za organsku kemiju s tehnologijom. U vezi s reorganizacijom Sveučilišta ovaj je Laboratorij od 1975. do 1979. svrstan pod nazivom Laboratorij za primjenjenu organsku kemiju u OOUR Institut inženjerske kemije Tehnološkog fakulteta, a od 1979 g. djeluje kao Laboratorij za organsku kemiju u sastavu Prehrambeno-bbiotehnološkog fakulteta.

Djelatnici

Ime i prezime djelatnika Titula Funkcija
Lidija Barišić dr.sc. izvanredni profesor
Senka Djaković dr.sc. izvanredni profesor
Veronika Kovač dr.sc. docent
Jasmina Lapić dr.sc. docent
Mojca Čakić Semenčić dr.sc. viši asistent
Monika Kovačević dr.sc. viši asistent
Alma Filipović dipl.ing. asistent
Petra Mudrovčić tehnički suradnik
Jasmina Strčić tehnički suradnik

Predmeti (preddiplomski)

Naziv predmeta Šifra predmeta ECTS
Instrumentalna analiza 03001 6 (N:5)
Organska kemija 6 (N:5)

Predmeti (diplomski)

Naziv predmeta Šifra predmeta ECTS
Kemija prirodnih spojeva 3
Osnove bioorganometalne kemije 2
Peptidni mimetici i pseudopeptidi 3
Peptidomimetics and pseudopeptides -
Priprava kiralnih spojeva katalizirana lipazama 3
Priprava, analiza i primjena oligonukleotida 3
The fundamentals of bioorganometallic chemistry -

Predmeti (poslijediplomski)

Naziv predmeta Šifra predmeta ECTS
Lipazama katalizirana sinteza enantiomera 2

Predmeti (doktorski)

Naziv predmeta Šifra predmeta ECTS
Izdvajanje i karakterizacija prirodnih spojeva 2
Konjugati prirodnih i organometalnih spojeva 3
Lipazama katalizirana sinteza enantiomera 3
Mimetici proteina 3