hrvatski | english


Sandra Čičić, mag.

Sandra Čičić

Lokacija: Zavod za kemiju i biokemiju, Laboratorij za opću i anorgansku kemiju i elektroanalizu, 5. kat, soba 205

Kontakt podaci

Telefon: +385 1 4605 154
Email: scicic@pbf.hr

Predmeti

Suradnik

Životopis

Školovanje:

Poslijediplomski studij kemije Prirodoslovno-matematički fakultet   2011.-
Diplomski studij kemije Prirodoslovno-matematički fakultet Međumolekulske interakcije u kristalnim strukturama adicijskih spojeva halogeniranih bakrovih(II) karboksilata s N-donornim ligandima 2009.-2011.
Preddiplomski studij kemije Prirodoslovno-matematički fakultet Kompleksni spojevi Ni(II) i Co(II) 2006.-2009.

Zaposlenje:

Asistent Prehrambeno-biotehnološki fakultet 2011.
Tehnički urednik Croatica Chemica Acta 2011.

Znanstvena djelatnost:

Sudjelovanje na znanstvenim skupovima: 4
- usmene prezentacije: 1
- posterska priopćenja: 4

Konzultacije:

  • Utorkom, 13:00 - 15:00 h
  • prema dogovoru (najava e-mailom)