hrvatski | english


izv.prof.dr.sc. Damir Iveković

Damir Iveković

Lokacija: 5. kat

Kontakt podaci

Telefon: + 385 1 4605 292
Email: divekov@pbf.hr

Predmeti

Nositelj

Suradnik

Životopis

 Datum rođenja: 27. lipnja 1972. Mjesto rođenja: Zagreb

 Školovanje
   ustanova  tema  godina
 diplomirao Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu Elektrokemijska istraživanja tilozina 1996.
 magistrirao Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu Elektrokemijska svojstva i primjena legure olova i srebra u elektrokemijskoj detekciji amina 2000.
 doktorirao Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu Razvoj elektrokemijskih metoda mjerenja antioksidativne aktivnosti 2004.

 
 

 Zaposlenje
 zvanje  ustanova  godina
asistent Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu 1996. - 2000.
asistent, viši asistent Prehrambeno-biotehnološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu 2000. - 2006.
docent Prehrambeno-biotehnološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu 2006. - 2012.
izvanredni profesor Prehrambeno-biotehnološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu 2012. -

 
Znanstvena djelatnost:

  • Znanstveni radovi indeksirani prema CC: 20
  • Ostali znanstveni i stručni radovi: 3
  • Patenti: 2
  • Sudjelovanje na znanstvenim skupovima u zemlji i inozemstvu: 32