hrvatski | english

PBF.hr / Zavodi / Zavod za kemiju i biokemiju / Laboratorij za opću i anorgansku kemiju i elektroanalizuLaboratorij za opću i anorgansku kemiju i elektroanalizu

Pročelnik

izv.prof.dr.sc. Damir Iveković

Telefon: + 385 1 4605 292
Email: divekov@pbf.hr

Lab za opcu i anorg kemiju i elektroanalizu

Laboratorij za opću i anorgansku kemiju i elektroanalizu djeluje kao samostalna znanstveno-nastavna cjelina od osnutka Prehrambeno-biotehnološkog fakulteta. Ranije je činio jedinstveni Zavod za opću i anorgansku kemiju Tehnološkog fakulteta koji je dezintegracijom 1979. godine rasformiran na tri jedinice.

Osnivanjem Prehrambeno-tehnološkog, odnosno Biotehnološkog odjela 1956. na Tehnološkom fakultetu povjerena je cjelokupna nastava unutar predmeta Anorganska kemija s tehnologijom Zavodu za anorgansku kemiju Kemijsko-tehnološkog odjela. Biotehnološki odjel izabrao je svoje nastavno osoblje, koje je djelovalo unutar Zavoda za anorgansku kemiju. Zbog toga je nastava anorganske kemije, koju je najprije izvodio prof. dr. Ivan Filipović, a kasnije prof. dr. Ivan Filipović i prof.dr. Ivan Piljac, bila zajednička za oba odjela. Jedino je usmeni dio ispita i seminare za slušatelje Biotehnološkog odjela održavao prof. dr. I.Piljac., tadašnji nastavnik ovog odjela.

Zavod za anorgansku kemiju dobio je 1962. godine odgovarajuće prostorije (površine 400 m2) u novogradnji Tehnološkog fakulteta u Pierottijevoj 6. Prema sporazumu s Tehnološkim fakultetom, 40% prostora i opreme ranijeg Zavoda koristi novoosnovani Prehrambeno-biotehnološki fakultet za nastavni i znanstveno-istraživački rad.

Djelatnici

Ime i prezime djelatnika Titula Funkcija
Damir Iveković dr.sc. izvanredni profesor
Marina Palčić dr.sc. viši asistent
Sandra Čičić mag. asistent
Vedran Kojić mag. asistent
Miroslav Mikšaj mr.sc. asistent
Jasna Barišić oec. viši tehnički suradnik
Marina Čvek tehnički suradnik

Predmeti (preddiplomski)

Naziv predmeta Šifra predmeta ECTS
Instrumentalna analiza (PT i BT) 6
Uvod u kemiju i kemijsku analizu (N) 10
Uvod u kemiju i kemijsku analizu (PT i BT) 12

Predmeti (diplomski)

Naziv predmeta Šifra predmeta ECTS
Bioanorganska kemija elemenata -
Biosenzori u kontroli kvalitete hrane 3
Integrirani pristup analizi složenih sustava 66799 (IPASS) 3
Primijenjena kemometrika -

Predmeti (doktorski)

Naziv predmeta Šifra predmeta ECTS
Biosenzori 3