hrvatski | english


Zelena biotehnologija

ECTS bodovi:
3

Studij:
poslijediplomski
doktorski

Opis predmeta

Svakodnevno raste zanimanje za komercijalnu proizvodnju produkata koji nastaju u biokatalitičkim procesima konverzijom biomase i u bioprocesima iz obnovljivih sirovina.Potreba za takovom proizvodnjom posebno je naglašena u prehranbenoj industriji(sirupi od glukoze i fruktoze, L-lizin, niacinamidi td.), pri sintezi specijalnih kemikalija (akrilamid, akrilna kiselina i td.), u farmaceutskoj industriji (6-aminopencilinska kiselina) i u industrijskim sintezama aromatskih spojeva, organskih kiselina i alkohola

Zadatak “zelene” biotehnologijekao jednog od dominantnih trendova "zelene" kemije je u osmišljavanju kemijskih procesa i produkata neškodljivih za ljudsko zdravlje i okoliš. U “zelenom”, čistom, pristupu kemijskim procesima primjenjuju se biokatalitičke reakcije (u vodenom mediju, ionskim tekućinama i superkritičnim tekućinama) kao i biokatalitičke reakcije aktivirane mikrovalnim zračenjem, koje otvaraju put ekološki i ekonomski prihvatljivom razvoju tih procesa. Prikazanepromjene i područja novih razvoja u usporedbi s klasičnim procesima, te naznačene smjernice za buduće osmišljavanje i primjenu čistih procesa, što je imperativ kemijske i inih industrija u 21. stoljeću.

Veliki potencijali biokatalitičkih istraživanja usmjereni su na sljedeća područja:

  • Razvoj novih biokatalizatora za katalizu reakcija koje je nemoguće provesti tradicionalnim metodologijama,
  • Razvoj procesa za tzv. biokatalitičku deracemizaciju koji se temelji na kombiniranoj uporabi nekoliko enzima u svrhu prevođenja racemata u optički čiste stereoizomere.
  • Pronalaženje i ispitivanje optimalne kombinacija enzima i katalizatora iz grupe prijelaznih metala u svrhu dobivanje viših iskorištenja enantiomerno čistih produkata

Nastava

Oblici provođenja nastave:   Sati
predavanja 15
seminari  
vježbe 20

Nastavni materijali [4]

 

Naziv datoteke Veličina Ubačeno/mijenjano  
Repozitorij  Studentski seminari [1] 21.01.2010. 17:28
Broj preuzimanja: 941  Predavanje 1 7,65 MB 13.02.2009. 15:58
Broj preuzimanja: 738  Predavanje 2 2,44 MB 25.02.2009. 12:48
Broj preuzimanja: 697  Predavanje 3 762,25 kB 20.03.2009. 15:42

Obavijesti [0]

 

Naziv datoteke Veličina Ubačeno/mijenjano  

Literatura

Red.br. Naziv
1. Green Organic Chemistry: Strategies, Tools, and Laboratory Experiments,"Kenneth M. Doxsee, James E. Hutchison, Brooks/Cole, ISBN: 0-759-31418-7 (2004).
2. Green Chemistry, Theory and Practice, Paul T. Anastas, John C. Warner, Oxford University Press, 1998
3. A. Liese, K. Seelbach, C. Wandrey, Industrial Biotransformations, Wiley-VCH, Weinheim 2000,
4. K. Faber,: Biotransformations in Organic Chemistry, Springer, Berlin, 2000.
5. W.-H. Xie, L. Yu, D. Chen, J. Li, J. Ramirez, N. F. Miranda, P. G. Wang, u: P. T. Anastas, T. C. Williamson (ur.), Green Chemistry: Frontiers in Benign Chemical Syntheses and Processes, Vol. 8, Oxford Univeristy Press, New York, 1998.

Dopunska literatura

Red.br. Naziv
1. Green Chemistry at Work: Product can be made from Glucose Insted of Benzene, J. Frost , EPA Journal 20 (3) 1994, 22
2. Environmental Education from an Industrial Perspective, J. C.- Tully, ACS Preprints, Division of Environmental Chemistry 34, 1994 No 2, 203
3. Collection of lectures, Summer Schools on Green Chemistry, Venice 1998-2000, Green Chemistry Series No.1,P. Tundo (ur.) INCA, 2001.
4. Pollution Prevention in the Organic And Inorganic Chemistry Laboratory: Microscale Approach, M M Singh et al, ASC Preprints, Division of Environmental Chemistry, 1994,
5. Microwave and High Frequency Heating Principles and Chemical Applications, A. Breccia, A. C. Metaxas (ur.), UCISCRM, Bologna, Italy, 1997.