hrvatski | english


dr.sc. Marina Tranfić Bakić

Marina Tranfić Bakić

Lokacija: II kat, soba 105A

Kontakt podaci

Email: mtranfic@pbf.hr
Telefon: +385 1 4605 139

Predmeti

Suradnik

Životopis

 Datum rođenja: 1. prosinca 1982.

 Mjesto rođenja: Split

 

 Školovanje
   ustanova  tema  godina
 diplomirala Prirodoslovno-matematički fakultet Sveučilišta u Zagrebu Kompleksiranje fenantridinskih derivata kaliks[4]arena s kationima alkalijskih metala 2008.
doktorirala Prirodoslovno-matematički fakultet Sveučilišta u Zagrebu Sinteza derivata kaliks[4]arena s fluorescentnim podjedinicama i istraživanje njihova kompleksiranja alkalijskih kationa 2015.

 

 Zaposlenje
 zvanje  ustanova  godina
asistent Prehrambeno-biotehnološki fakultet 2009. -danas