hrvatski | english


doc.dr.sc. Marijana Jukić

Marijana Jukić

Lokacija: 2. kat

Kontakt podaci

Telefon: + 385 1 4605 282
Telefaks: + 385 1 4836 083
Email: mjukic@pbf.hr

Predmeti

Nositelj

Suradnik

Životopis

Datum rođenja: 07. lipnja 1951

Mjesto rođenja: Zagreb

Školovanje
  ustanova tema godina
diplomirao - la Tehnološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu Prilog poznavanjukemije poliokso spojeva - reakcije arilhidrazina s 1,3-dikarboksilnim spojevima 1978.
magistrirao - la Kemijsko-tehnološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu "Utjecaj sumpornih kemijskih senzibilizatora na osjetljivost AgBr fotografske emulzije" 1985.
doktorirao - la Kemijsko-tehnološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu "Sinteza fotoaktivnih agensa i evaluacija u fotografskim emulzijama" 1989
habilitirao - la Prehrambeno-biotehnološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu "Gliceridi" 2005
Zaposlenje
zvanje ustanova godina
tehnolog-istraživač "Fotokemika", Zagreb, Služba za istraživanje i razvoj 1978-1985
samostalni istraživač "Fotokemika", Zagreb, Služba za istraživanje i razvoj 1986-1990
rukovodilac "Fotokemika", Zagreb, Razvojno informativni centar 1991-1995.
asistent Prehrambeno-biotehnološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu-laboratorij za opću i anorgansku kemiju 1995-1997.
asistent Prehrambeno-biotehnološki fakultet Sveučilišta u Zagrebulaboratorij za organsku kemiju 1997-1999
viši asistent Prehrambeno-biotehnološki fakultet Sveučilišta u Zagrebulaboratorij za organsku kemiju 1999 - 2005.
docent Prehrambeno-biotehnološki fakultet Sveučilišta u Zagrebulaboratorij za organsku kemiju 2005 - 2006.
docent Prehrambeno-biotehnološki fakultet Sveučilišta u Zagrebulaboratorij za fizikalnu kemiju 2006 – danas
Usavršavanje (tjedan dana i dulje) – ne znanstveni skupovi
ustanova mjesto godina
" FOMA Bohemia Ltd, Czech Republic 1991

Znanstvena djelatnost:

Voditelj znanstvenog projekta: „Ekološke priprave i elektrokemijska karakterizacija biološki aktivnih spojeva

Izvorni znanstveni i pregledni radovi u CC časopisima (15)

Ostali radovi u drugim časopisima (3)

Radovi u postupku objavljivanja (1)

Sažeci u zbornicima skupova (11)

Vođenje disertacija (1)

Diplomski i završni radovi (12)

Priznanja, nagrade, odličja

  1. Diploma i prva nagrada za studentski znanstveni rad tvornice "Krka"- Novo Mesto, diplomski rad (1978) Prilog poznavanju kemije poliokso-spojeva-reakcije arilhidrazina s 1,3-dikarboksilnim spojevima.
  2. Diploma i plaketa od Skupštine općine Maksimir za zasluge u znanstveno-istraživačkom radu, te za izvanredne rezultate u primjeni znanstveno tehnoloških dostignuća u unapređenju proizvodnje, Zagreb, Hrvatska, svibanj 1988.
  3. Diploma i prva nagrada za radne i stvaralačke rezultate u inventivnom radu, Savez sindikata Hrvatske, Gradsko vijeće Zagerb, svibanj 1989.