hrvatski | english

PBF.hr / Zavodi / Zavod za kemiju i biokemiju / Laboratorij za fizikalnu kemiju i koroziju / Fazne ravnoteže višekomponentnih sustavaFazne ravnoteže višekomponentnih sustava

Nositelj

ECTS bodovi:
2

Studij:
poslijediplomski
doktorski

Opis predmeta

Termodinamičke veličine u višekomponentnim sustavima. Parcijalne molarne veličine i njihovo određivanje. Fazne ravnoteže tekuće-plinovito. Realne faze. Utjecaj temperature i tlaka na aktivitetni koeficijent. Izračunavanje aktivitetnih koeficijenata u višekomponentnim sustavima. Primjena na procese isparavanja, destilacije, ukapljivanja i sl. Fazne ravnoteže čvrsto-tekuće i čvrsto-plinovito. Utjecaj povišenog tlaka na fazne prijelaze čvrsto-tekuće i čvrsto-plinovito. Ravnoteže čvrsto-tekuće-plinovito. Primjena na procese smrzavanja, liofilizacije, otapanja, kristalizacije i sl.

ISHODI UČENJA:

 

Hrana je složeni sustav niza komponenti, tako da je prethodna znanja iz Fizikalne kemije stećena tijekom studija, potrebno proširiti na višefazne sustave. Usvojena znanja na kolegiju Fazne ravnoteže višekomponentnih sustava doktorandi će moći bolje razumijeti procese isparavanja, destilacije, ukapljivanja i sl., odnosno primjeniti dobivene spoznaje u rješavanju određenih problema i zadataka s kojima će se susresti u praksi.

Nastava

Oblici provođenja nastave:   Sati
predavanja 15
seminari 5
vježbe  

Literatura

red. broj Naziv
1. S.M. Walas, Phase Equilibrium in Chemical Engineering, Butterwoth, Boston, 1985.
2. S.I. Sandler, Chemical and Engineering Thermodynamics, Wiley, New York, 1990.
3. P.W. Atkins, Physical Chemistry, 6th Edn., Oxford University Press, Oxford, Melbourne, Tokyo, 1998.

Dopunska literatura

red. broj Naziv
1. G. Wedler, Lehrbuch der Physikalischen Chemie, Verlag Chemie, Basel, 1982.
2. M. Le Maguer, P. Jelen, Food Engineering and Process Applications, Vol.2, Elsevier Applied Science Publishers, London, 1985.
3. P.A. Schweitzer, Handbook of separation techniques for chemical engineers, McGraw Hill Book Company, New York, 1988.