hrvatski | english

PBF.hr / Zavodi / Zavod za kemiju i biokemiju / Laboratorij za fizikalnu kemiju i korozijuLaboratorij za fizikalnu kemiju i koroziju

Pročelnik

doc.dr.sc. Marijana Jukić

Telefon: + 385 1 4605 282
Telefaks: + 385 1 4836 083
Email: mjukic@pbf.hr

 

Lab. za fizikalnu kem. i koroziju

Laboratorij za fizikalnu kemiju i koroziju osnovan je 1956. kao Zavod za fizikalnu kemiju unutar Kemijsko–prehrambeno–rudarskog fakulteta.

Osnivanjem Tehnološkog fakulteta Zavod mjenja ime u Laboratorij za fizikalnu kemiju Biotehnološkog odjela. Reorganizacijom Tehnološkog fakulteta 1975. Laboratorij radi u sastavu jedinstvenog Zavoda za fizikalnu kemiju unutar OOUR–a Institut inženjerske kemije Tehnološkog fakulteta.

Osnivanjem Prehrambeno–biotehnološkog fakulteta 1979. Laboratorij za fizikalnu kemiju i koroziju postaje sastavni dio Zavoda za kemiju i biokemiju.

Djelatnici

Ime i prezime djelatnika Titula Funkcija
Marijana Jukić dr.sc. docent
Marina Tranfić Bakić dr.sc. asistent
Marko Nuskol mag. ing. asistent
Mira Bunčić tehnički suradnik

Predmeti (preddiplomski)

Naziv predmeta Šifra predmeta ECTS
Fizikalna kemija 00303 6 (N:5)
Odabrana poglavlja zelene kemije 2

Predmeti (diplomski)

Naziv predmeta Šifra predmeta ECTS
Konstrukcijski materijali i zaštita 4
Korozija i zaštita materijala 13001 2
Zelena kemija 3

Predmeti (poslijediplomski)

Naziv predmeta Šifra predmeta ECTS
Fazne ravnoteže višekomponentnih sustava 2
Koloidi u hrani 2
Zelena biotehnologija 3

Predmeti (doktorski)

Naziv predmeta Šifra predmeta ECTS
Ambalažni materijali 2
Fazne ravnoteže višekomponentnih sustava 2
Koloidi u hrani 2
Zelena biotehnologija 3
Zeleni procesi u prehrambenoj tehnologiji 2