hrvatski | english

PBF.hr / Zavodi / Zavod za kemiju i biokemiju / Laboratorij za biokemiju / Stanične stijenke industrijskih mikroorganizamaStanične stijenke industrijskih mikroorganizama

ECTS bodovi:
2

Studij:
doktorski

Opis predmeta

Uvodne napomene. Stanične stijenke prokariota. Gram-negativne bakterije. Gram-pozitivne bakterije. Aktinomiceti. morfologija Struktura. Biosinteza. Stanične stijenke kvasaca. Morfologija. Struktura. Biosinteza. Stanične stijenke askusa i askospora. Značaj staničnih stijenki mikroorganizama u biotehnologiji. Zaštitna uloga stanične stijenke. Tehnike uklanjanja staničnih stijenki. Fuzije stanica. Biosinteza stanične stijenke kao ograničavajući parametar rasta. Uloga stijenke u iskorištavanju nutritivnih faktora podloge za uzgoj. Stanična stijenka kao meta djelovanja antibiotika. Imobilizacija stanica povezivanjem stijenki s prikladnim nosačima. Ugradnja heterolognih proteina u stanične stijenke.

Nastava

Oblici provođenja nastave:   Sati
predavanja 15
seminari  
vježbe 5

Literatura

Red.

br.

Naziv
1. L. Stryer, Biokemija, Školska knjiga, Zagreb, 1991.

Dopunska literatura

Red.

br.

Naziv
1. J.M. Berg, J.L. Tymoczko, L. Stryer, Biochemistry (fifth edition), W.H. Freeman and Co., New York, 2002.
2. D.L. Nelson, M.M. Cox, Lehninger Principles of Biochemistry (third edition), Worth Publisher, New York, 2000.