hrvatski | english


dr.sc. Sanja Musladin

Sanja Musladin

Lokacija: 6. kat

Kontakt podaci

Telefon: +385 1 4605 157
Email: smusladin@pbf.hr

Predmeti

Suradnik

Životopis

Datum rođenja: 28.09.1982.

Mjesto rođenja: Zagreb

Školovanje:

  ustanova studij godina
diplomirala Prehrambeno - biotehnološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu Biotehnologija, smjer biokemijsko - mikrobiološki 2007
doktorirala Prirodoslovno - matematički fakultet Sveučilišta u Zagrebu Doktorski studij kemije, smjer biokemija 2014

Zaposlenje:

zvanje ustanova godina
znanstveni novak/ asistent Prehrambeno - biotehnološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu 2008 - 2014
znanstveni novak/ poslijedoktorand Prehrambeno - biotehnološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu 2014 -

Usavršavanje:

mjesto ustanova godina
München, Njemačka Adolf-Butenandt-Institut, Ludwig-Maximilians-Universität 2007, 2010

Znanstvena djelatnost:

Radovi indeksirani prema SCI/CC: 3

Sudjelovanje na znanstvenim skupovima u zemlji i inozemstvu: 8