hrvatski | english


izv.prof.dr.sc. Renata Teparić

Lokacija: 6. kat

Kontakt podaci

Telefon: + 385 1 4605 091
Email: rteparic@pbf.hr

Predmeti

Nositelj

Suradnik

Životopis

Datum rođenja: 13. srpnja 1970.

Mjesto rođenja: Zagreb

Školovanje
  ustanova studij godina
diplomirala Prehrambeno – biotehnološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu Prehrambeno tehnološki - smjer Biokemijsko inženjerstvo 1994
magistrirala Prirodoslovno – matematički fakultet Sveučilišta u Zagrebu Poslijediplomski znanstveni studij iz područja prirodnih znanosti - znanstveno polje kemija - biokemija 1999
doktorirala Prehrambeno – biotehnološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu Područje biotehničkih znanosti - znanstveno polje biotehnologija 2005
Zaposlenje
zvanje ustanova godina
mlađi asistent Prehrambeno – biotehnološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu 1994
asistent Prehrambeno – biotehnološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu 1999
viši asistent Prehrambeno – biotehnološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu 2005
docent Prehrambeno-biotehnološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu 2008
izvanredni profesor Prehrambeno-biotehnološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu 2013
Usavršavanje (tjedan dana i dulje)
ustanova mjesto godina
International Centre for Genetic Engineering and Biotechnology Trst, Italija 1995

Znanstvena djelatnost:

Radovi indeksirani prema SCI/CC: 9

Radovi indeksirani u sekundarnim publikacijama: 5

Radovi prezentirani na znanstvenim skupovima u zemlji i inozemstvu: 36