hrvatski | english

PBF.hr / Zavodi / Zavod za kemiju i biokemiju / Laboratorij za biokemiju / Fiziologija i biokemija prehraneFiziologija i biokemija prehrane

ECTS bodovi:
3

Studij:
doktorski

Nastava

Vrste nastave

  sati
oznaka naziv
P Predavanja 20
A Auditorne vježbe  
L Laboratorijske vježbe  
PK Vježbe u praktikumu  
S Seminar 10
T Terenske vježbe  
Način polaganja ispita: Pismeno     Usmeno X

Nastavni materijali [0]

 

Naziv datoteke Veličina Ubačeno/mijenjano  

Obavijesti [0]

 

Naziv datoteke Veličina Ubačeno/mijenjano