hrvatski | english


dr.sc. Branko Kozulić

Vanjski suradnik

Lokacija: Gentius d.o.o., Zadar

Predmeti

Suradnik

Životopis

Osobni podaci Rođen 1953 u Zadru

Obrazovanje Sveučilišteu Zagrebu, Prirodoslovno-matematički fakultet, diplomirao 1976. organsku kemiju i biokemiju, Sveučiliste u Zagrebu, doktorirao 1979.

Zaposlenja

1977-1979 Istraživački institut ˝Podravka˝ za vrijeme rada na dizertaciji na Zavodu za biokemiju Prehrambeno-biotehnološkog fakulteta, Zagreb.

1980-1983 Voditelj grupe za izolaciju proteina, Istraživački institut, ˝Podravka˝.

1983 Postdoktorand na ˝Institutu za biotehnologiju˝, ETH Zürich.

1984-1985 Asistent na ˝Institutu za biotehnologiju˝, ETH Zürich.

1986-1988 “Oberassistent‘‘ na ˝Institutu za biotehnologiju˝, ETH Zürich.

1988-1994 Suosnivač i direktor istraživanja i razvoja ˝Elchrom AG˝, Cham, Švicarska.

1994-1997 Direktor istraživanja i razvoja ˝Guest Elchrom Scientific AG˝, Cham, Švicarska.

1998 Direktor istraživanja i razvoja ˝Elchrom Scientific AG˝, Cham, Švicarska.

1999-2000 Voditelj tvrtke i direktor istraživanja i razvoja ˝Elchrom Scientific AG˝, Cham, Švicarska.

2000-2003 Voditelj istraživanja i razvoja ˝Elchrom Scientific AG˝, Cham, Švicarska.

2004 Konzultant

1986-1995 Član uredništva časopisa ˝Analytical Biochemistry˝

Znanstvene aktivnosti

Oko 30 radova u internacionalnim časopisima, knjigama i zbornicima (najveći broj indeksiran u CC/SCI).

Više pozvanih predavanja na međunarodnim skupovima.

Autor/koautor šesnaest US Patenata.