hrvatski | english

PBF.hr / Zavodi / Zavod za kemiju i biokemiju / Laboratorij za biokemiju / Biokemijska funkcija vitamina i iona u hrani i prehraniBiokemijska funkcija vitamina i iona u hrani i prehrani

ECTS bodovi:
5

Studij:
diplomski

Opis predmeta

Predavanja: Podjela, povijest otkrića i nomenklatura vitamina. Općenito o važnosti u prehrani. Pregled uloga vitamina koenzima u energetskom metabolizmu. B1. B2. B6. Biotin. Pantotenat. Metabolizam i uloga vitamina B12 i folne kiseline. Metabolizam i uloga tokoferola. Metabolizam i uloge askorbata. Metabolizam i uloge vitamina A. Metabolizam i uloge vitamina D. Metabolizam i uloga vitamina K. Pregled iona u ljudskom organizmu. Općenito o njihovoj važnosti za zdravlje. Transport iona. Metabolizam Na+ i K+ iona. Metabolizam Ca2+ i Mg2+ iona. Metabolizam Zn2+ iona. Metabolizam Fe2+ i Fe3+ iona. Metabolizam ostalih kationa. Metabolizam Cl- iona. Metabolizam ostalih aniona. Mehanizmi održavanja koncentracije iona u organizmu.

Ishodi učenja:

Nakon uspješno savladanog gradiva ovog modula student će moći:

  • Opisati ulogu pojedinih vitamina u humanom metabolizmu.
  • Procijeniti važnost pojedinih vitamina za zdravlje.
  • Opisati ulogu pojedinih iona u humanom metabolizmu.
  • Procijeniti važnost pojedinih iona za zdravlje.

Nastava

Vrste nastave sati
oznaka naziv
P Predavanja 45
A Auditorne vježbe  
L Laboratorijske vježbe  
PK Vježbe u praktikumu  
S Seminar  
T Terenske vježbe  

Uvjeti za dobivanje potpisa

redovito pohađanje predavanja
Način polaganja ispita: Pismeno     Usmeno X

Obavijesti [1]

 

Naziv datoteke Veličina Ubačeno/mijenjano  
Broj preuzimanja: 348  Obavijest o početku predavanja 91,25 kB 05.03.2013. 14:11

Nastavni materijali [0]

 

Naziv datoteke Veličina Ubačeno/mijenjano  

Literatura

Obvezna literatura

red. broj Naziv
1. L. Stryer , Biokemija (prijevod), Školskaknjiga, Zagreb, 1991.
2. David S. Robinson: Food - Biochemistry and nutritional value, 1987, Longman, Harlow, UK.

Preporučena literatura

red. broj Naziv
1. http://www.genome.jp/kegg/pathway/map/map01190.html
2. http://www.healthcyclopedia.com/nutrition-and-metabolism-disorders/vitamins-and-minerals.html
3. http://www.liferesearchuniversal.com/minerals.html
4. http://odp.webwombat.com.au/WW413833.HTM