hrvatski | english


izv.prof.dr.sc. Ivone Jakaša

Ivone Jakaša

Lokacija: 5. kat

Kontakt podaci

Telefon: 01/4605-068
Email: ijakasa@pbf.hr

Predmeti

Nositelj

Suradnik

Životopis

Školovanje
  ustanova tema godina
Diplomirala Prirodoslovno-matematički fakultet Sveučilišta u Zagrebu Određivanje polikloriranih alifatskih ugljikovodika u vodi za piće 1996.
Magistrirala Prirodoslovno-matematički fakultet Sveučilišta u Zagrebu Determination of chiral metabolites of styrene in biological material 2000.
Doktorirala Faculteit der Geneeskunde, Universiteit van Amsterdam, Amsterdam Dermal absorption of chemicals through normal and compromised skin 2006.
Zaposlenje
zvanje ustanova godina
docent Prehrambeno-biotehnološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu 2008. - 2014.
izvanredni profesor Prehrambeno-biotehnološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu 2014. -
Usavršavanje (tjedan dana i dulje)
ustanova mjesto godina

Coronel Institute of Occupational Health, Academic

Medical Center, University of Amsterdam

Amsterdam, Nizozemska 2002. - 2006.

Department of Chemistry, Faculty of Science,

University of Waterloo

Waterloo, ON, Kanada 2001.

Coronel Institute of Occupational Health, Academic

Medical Center, University of Amsterdam

Amsterdam, Nizozemska 1998. - 1999.

Znanstvena djelatnost:

Radovi indeksirani prema CC: 19

Sudjelovanje na znanstvenim skupovima u zemlji i inozemstvu: 25