hrvatski | english

PBF.hr / Zavodi / Zavod za kemiju i biokemijuZavod za kemiju i biokemiju

Predstojnik

izv.prof.dr.sc. Senka Djaković

Telefon: + 385 1 4605 086
Email: sdjakov@pbf.hr

Ured

Anamarija Šokčević,dipl.iur.

Telefon: + 385 1 4605 075
Email: asokcevic@pbf.hr

Lokacija

6. kat

 

Podzavodske jedinice

Laboratoriji i kabineti
Laboratorij za opću i anorgansku kemiju i elektroanalizu
Laboratorij za organsku kemiju
Laboratorij za analitičku kemiju
Laboratorij za fizikalnu kemiju i koroziju
Laboratorij za biokemiju
Laboratorij za toksikologiju

Djelatnici

Ime i prezime djelatnika Titula Funkcija
Vladimir Mrša dr.sc. redoviti profesor
Lidija Barišić dr.sc. izvanredni profesor
Senka Djaković dr.sc. izvanredni profesor
Damir Iveković dr.sc. izvanredni profesor
Ivone Jakaša dr.sc. izvanredni profesor
Renata Teparić dr.sc. izvanredni profesor
Marijana Jukić dr.sc. docent
Ivana Kmetič dr.sc. docent
Veronika Kovač dr.sc. docent
Jasmina Lapić dr.sc. docent
Mojca Čakić Semenčić dr.sc. viši asistent
Maja Dent dr.sc. viši asistent
Irena Đapić dr.sc. viši asistent
Monika Kovačević dr.sc. viši asistent
Sanja Musladin dr.sc. viši asistent
Antonela Ninčević Grassino dr.sc. viši asistent
Marina Palčić dr.sc. viši asistent
Igor Stuparević dr.sc. viši asistent
Marina Tranfić Bakić dr.sc. asistent
Marko Nuskol mag. ing. asistent
Sandra Čičić mag. asistent
Vedran Kojić mag. asistent
Vedran Kojić mag. asistent
Miroslav Mikšaj mr.sc. asistent
Alma Filipović dipl.ing. asistent
Antonija Grbavac dipl.ing. asistent
Teuta Murati dipl.ing. asistent
Vedranka Fajdetić ing. viši tehnički suradnik
Jasna Barišić oec. viši tehnički suradnik
Mira Bunčić tehnički suradnik
Marina Čvek tehnički suradnik
Brigita Lacković tehnički suradnik
Petra Mudrovčić tehnički suradnik
Jasmina Strčić tehnički suradnik
Ivanka Žabčić tehnički suradnik

Vanjski suradnici

Ime i prezime djelatnika Titula Funkcija
Branko Kozulić dr.sc. znanstveni savjetnik

Predmeti (preddiplomski)

Naziv predmeta Šifra predmeta ECTS
Biokemija I 5
Biokemija II 5 (N:6)
Fizikalna kemija 00303 6 (N:5)
Instrumentalna analiza 03001 6 (N:5)
Instrumentalna analiza (PT i BT) 6
Odabrana poglavlja zelene kemije 2
Organska kemija 6 (N:5)
Osnove toksikologije 03002 3
Pročišćavanje i karakterizacija proteina 4
Uvod u kemiju i kemijsku analizu (N) 10
Uvod u kemiju i kemijsku analizu (N) 10
Uvod u kemiju i kemijsku analizu (PT i BT) 12
Uvod u kemiju i kemijsku analizu (PT i BT) 12

Predmeti (diplomski)

Naziv predmeta Šifra predmeta ECTS
Planiranje i optimiranje analize 66802 3
Bioanorganska kemija elemenata -
Biokemijska analitika 6
Biokemijska funkcija vitamina i iona u hrani i prehrani 5
Biosenzori u kontroli kvalitete hrane 3
Instrumentalne analitičke metode 3 + 4
Integrirani pristup analizi složenih sustava 66799 (IPASS) 3
Kemija prirodnih spojeva 3
Konstrukcijski materijali i zaštita 4
Korozija i zaštita materijala 13001 2
Metodika znanstvenog rada i zaštita intelektualnog vlasništva (studij Bioprocesno inženjerstvo; studij Molekularna biotehnologija) 4
Metodika znanstvenog rada i zaštita intelektualnog vlasništva (studij Nutricionizam) 2
Metodika znanstvenog rada i zaštita intelektualnog vlasništva (studij Prehrambeno inženjerstvo) 3
Metodika znanstvenog rada i zaštita intelektualnog vlasništva (studij Upravljanje sigurnošću hrane) 3
Molekularna biologija 4
Osnove bioorganometalne kemije 2
Peptidni mimetici i pseudopeptidi 3
Peptidomimetics and pseudopeptides -
Primijenjena kemometrika -
Primjenjena instrumentalna analiza 66800 3
Priprava kiralnih spojeva katalizirana lipazama 3
Priprava, analiza i primjena oligonukleotida 3
Proteinsko inženjerstvo 2
The fundamentals of bioorganometallic chemistry -
Toksikologija (studij Molekularna biotehnologija) 3
Toksikologija hrane (studij Nutricionizam) 6
Toksikologija hrane (studij Prehrambeno inženjerstvo) 3
Toksikologija hrane (studij Upravljanje sigurnošću hrane) 5
Toksikološki aspekti pripreme hrane (studij: Nutricionizam) 23003 3
Zelena kemija 3

Predmeti (poslijediplomski)

Naziv predmeta Šifra predmeta ECTS
Fazne ravnoteže višekomponentnih sustava 2
Koloidi u hrani 2
Lipazama katalizirana sinteza enantiomera 2
Zelena biotehnologija 3

Predmeti (doktorski)

Naziv predmeta Šifra predmeta ECTS
Ambalažni materijali 2
Antinutrijenti u hrani biljnog porijekla (doktorski studij: Nutricionizam) 2
Biokemijske promjene u hrani i pravilna prehrana 3
Biosenzori 3
Ekotoksikologija (doktorski studij: Biotehnologija i bioprocesno inženjerstvo) 2
Fazne ravnoteže višekomponentnih sustava 2
Fiziologija i biokemija prehrane 3
Izdvajanje i karakterizacija prirodnih spojeva 2
Koloidi u hrani 2
Konjugati prirodnih i organometalnih spojeva 3
Lipazama katalizirana sinteza enantiomera 3
Metodika znanstvenog rada (doktorski studiji: Nutricionizam; Prehrambena tehnologija) 2
Mimetici proteina 3
Regulacija ekspresije gena, poslijesintetske preinake i transport proteina u stanici 3
Stanične stijenke industrijskih mikroorganizama 2
Toksikologija hrane i toksikološki aspekti u pripremi hrane (doktorski studij: Nutricionizam). 3
Toksikološki aspekti u prehrambenoj industriji (doktorski studij: Prehrambena tehnologija) 2
Zelena biotehnologija 3
Zeleni procesi u prehrambenoj tehnologiji 2

Predmeti (poslijediplomski specijalistički)

Naziv predmeta Šifra predmeta ECTS
Toksikološki aspekti sigurnosti hrane (poslijediplomski specijalistički studij: Kvaliteta i sigurnost hrane) 3