hrvatski | english


Tehnologija životinjskih i biljnih stanica

ECTS bodovi:
4

Studij:
diplomski

Šifra predmeta:
53245 i 53226

Opis predmeta

U okviru predavanja ovog modula studenti će steći temeljna znanja o svojstvima životinjskih i biljnih stanica, strukturi tkiva i vrstama stanica u kulturi te nijhovim proizvodnim svojstvima.

Područje primjene životinjskih stanica, od proizvodnje biomase životinjskih stanica, proizvodnje cjepiva i monoklonskih protutijela, primjene matičnih stanica i razvoja tkivnog inženjerstva, bit će objašnjeno kroz uvjete uzgoja, ulogu medija, proizvodne postupke i tipove bioreaktora koji se primjenjuju te “scale-up” postupke. Bit će obrađeni postupci za praćenje vijabilnosti stanica, proliferacije, apoptotičkih ili nekrotičkih promjena. Također će biti obrađeno područje primjene kulture biljnih stanica i tkiva kao izvor sekundarnih produkata. Dio predavanja će obuhvatiti genetičku transformaciju biljnih stanica te dobivanje stabilnih proizvodnih staničnih linija životinjskih stanica.

Nakon završetka ovog modula studenti će moći:

  • definirati vrste kultura životinjskih stanica, ulogu i sastav medija za uzgoj, uvjete uzgoja i proizvodnje glavnih proizvoda tehnologije životinjskih stanica
  • objasniti razvoj i praćenje svojstava proizvodnih staničnih linija životinjskih stanica
  • povezati uloge bioreaktora, uvjeta uzgoja i načina vođenja procesa u biotehnološkim procesima koji se temelje na kulturama životinjskih stanica
  • opisati ključne parametre u biotehnološkoj proizvodnji sekundarnih metabolita pomoću kultura biljnih stanica
  • definirati uvjete za uzgoj biljnih stanica te pogodne metode za dobivanje genetički modificiranih biljaka
  • koristiti osnovnu laboratorijsku opremu za uspostavljanje i uzgoj kultura životinjskih i biljnih stanica
  • pripremiti i koristiti podlogu za uzgoj biljnih stanica te interpretirati glavne parametre rasta tijekom uzgoja životinjskih i biljnih stanica 

 

Nastava

Vrste nastave sati
oznaka naziv
P Predavanja 20
A Auditorne vježbe  
L Laboratorijske vježbe 15
PK Vježbe u praktikumu  
S Seminar 15
T Terenske vježbe  

Uvjeti za dobivanje potpisa

redovito pohađanje nastave i uspješno završene laboratorijske vježbe
Način polaganja ispita: Pismeno x   Usmeno  

Nastavni materijali [1]

 

Naziv datoteke Veličina Ubačeno/mijenjano  
Broj preuzimanja: 397  Predavanje 1 1,50 MB 02.10.2014. 10:16

Obavijesti [2]

 

Naziv datoteke Veličina Ubačeno/mijenjano  
Broj preuzimanja: 112  Obavijest-početak predavanja 2014/15 46,76 kB 30.09.2014. 09:34
Broj preuzimanja: 129  Izvedbeni plan nastave 14-15 95,03 kB 01.10.2014. 10:37

Literatura

Obvezna literatura

red. broj Naziv
1. Z. Kniewald i sur.: Priručnik za pripravu i izolaciju biološki djelatnih supstancija, ( ured. Z. Kniewald)(sveuč. prir.) Alfej d.o.o., Zagreb 2000
2. R. Ian Freshney: Culture of Animal Cells – a manual of basic technique, fourth edition , Wiley-Liss Inc., New York, 2000.
3. Oztruk SS, Hu W-S: Cell Culture Technology for Pharmaceutical and Cell-Based Therapies. Taylor & Francis Group, New York, London, 2006
4. Castilho LR, Moraes AM, Augusto EFP, Butler M: Animal Cell Technology: From Biopharmaceuticals to Gene Therapy, Taylor & Francis Group, New York, London, 2008
5. S. Jelaska: Kultura biljnih stanica i tkiva. Temeljna istraživanja i primjena, Školska kniga, Zagreb, 1994.
6. Davey MR, Anthony P: Plant Cell Culture: Essential Methods, John Wiley & Sons, New Jersey, 2010
7. Slater A, Scott N, Fowler M: Plant Biotechnology-The Genetic Manipulation of Plants, Oxford University Press, Oxford, 2008
8. Kirakosyan A, Kaufman PB: Recent Advances in Plant Biotechnology, Springer, New York, 2008

Preporučena literatura

red. broj Naziv
1. D.E. Evans, J.O.D. Coleman, A. Kearns: Plant Cell Culture , BIOS Scientific Publishers, London, 2003.
2. Fruit and Vegetable Biotechnology (ured. V. Valpuesta), Woodhead Publishing Limited, Cambridge, 2002.
3. Hunkeler, D., Cherrington, A., Prokop, A., Rajotte, R. (2001) Bioartificial Organs III, Tissue Sourcing, Immunoisulation and Clinical Trials, The New YorkAcademy of Science, New York.
4. Kniewald, Z., (2000) Current Studies of Biotechnology, Vol. 1., Biomedicine, Hrvatsko Društvo za Biotehnologiju, Zagreb.
5. Kniewald, Z., (2001) Current Studies of Biotechnology, Vol. 2., Environment, Hrvatsko Društvo za Biotehnologiju, Zagreb.
6. Kniewld, Z., (2003) Current Studies of Biotechnology, Vol. 3., Food, Hrvatsko Društvo za Biotehnologiju, Zagreb.