hrvatski | english


Prijenos signala receptorima u stanici

ECTS bodovi:
2

Studij:
doktorski

Opis predmeta

U svim organizmima, preživljavanje ovisi o međustaničnoj komunikaciji koja je važna za rast, diferencijaciju i metabolizam mnogih stanica u različitim tkivima i organima. Predmet opisuje: signalne molekule, površinske, citosolne i jezgrine receptore te ulogu unutarstaničnih molekula u prijenosu signala; proces prevođenja izvanstaničnih signala u stanični odgovor; tehnike određivanja i pročišćavanja receptora; nekoliko putova prijenosa signala koji reguliraju mnoge različite aspekte staničnog metabolizma, funkcije i razvoj. Specifični signali potiču promjene u ekspresiji gena, morfologiji i razvoju stanice mijenjajući aktivnost specifičnih transkripcijskih faktora te djelujući na kontakte između stanica te stanica i izvanstaničnog matriksa pri čemu se mijenja i citoskelet. Postoji previše važnih signalnih molekula i receptora, pri čemu se svi ne mogu obuhvatiti u jednom predmetu, pa je stoga predstavljena shema onih čija je funkcija u životinjskim stanicama dobro proučena na staničnoj i molekularnoj razini. Jezgrini receptori (JR) imaju veliki potencijal kao ciljevi za tretman važnih bolesti poput raka, bolesti srčanih žila te dijabetesa. JR sadrže veliku skupinu transkripcijskih faktora, s trenutno identificirana 49 člana u ljudskom genomu te predstavljaju privlačne ciljeve za otkriće lijekova budući se njihova aktivnost može mijenjati pomoću malih molekula.

Nakon završetka ovog modula studenti će moći:

 

  • definirati glavne signalne molekule i putove prijenosa signala u stanicama
  • opisati ulogu signalnih putova u različitim fiziološkim procesima
  • objasniti pristupe razvoja pametnih lijekova na temelju stečenih znanja o signalnim putovima u stanici
  • samostalno pronalaziti, analizirati i interpretirati u literaturi dostupne rezultate istraživanja problema u području razvoja odabranih terapijskih pripravaka

Nastava

Oblici provođenja nastave:   Sati
predavanja 15
seminari 7,5
vježbe  
Način polaganja ispita: Pismeno     Usmeno x

Literatura

Red.

br.

Naziv
1. De Cuyper, M., Bulte, J.W.F. (2001) Physics and Chemistry Basis of Biotechnology, Kluwer Academic Publishers, Dordrecht.
2. Van Broekhoven, A., Shapiro, F. (2001) Novel Frontiers in the Production ofCompounds for Biomedical Use, Kluwer Academic Publishers, Dordrecht.
3. Willars G.B., Challiss R.A. (2004) Receptor signal transduction protocols, Humana Press, Totowa, USA.
4. Dickson R.C., Mendenhall M.D. (2004) Signal transduction protocols, Humana Press, Totowa, USA

Dopunska literatura

Red.

br.

Naziv
1. Tyson, C.A., Frazier J.M. (1994) In vitro toxicity indicators, Academic Press, San Diego.
2. Chard, T. (1990) An introduction to radioimmunoassay and related techniques, Elsevier, Amsterdam.
3. Knoche, H.W. (1991) Radioisotopic methods for biological and medical research, Oxford University Press, New York, Oxford.