hrvatski | english

PBF.hr / Zavodi / Zavod za biokemijsko inženjerstvo / Laboratorij za tehnologiju i primjenu stanica i biotransformacije / Planiranje istraživačkih projekata i zaštita intelektualnog vlasništvaPlaniranje istraživačkih projekata i zaštita intelektualnog vlasništva

ECTS bodovi:
2

Studij:
doktorski

Opis predmeta

Planiranje projekata (tko, što, za koga i čime), intelektualno vlasništvo koje obuhvaća i industrijsko vlasništvo, sastavnice projekta, postupci priprave projekata, kritičke pretpostavke, terminski planovi, multidisciplinarni timovi, nadzor izvođenja projekta, izrada izvješća, javna prezentacija, sa specifičnim naglaskom na:

  • planiranje i učinkovito vođenje projekta,
  • sažeto izvještavanje o rezultatima na seminarima i u raspravama,
  • izrada tehničkog izvješća ili teza,
  • tijekom niza predavanja, seminara i rasprava student se uvodi u osnovne ideje, mogućnost ostvarenja, kompoziciju projekta i njegovo ostvarenje do doktorske disertacije,
  • studenti prolaze sve faze do stjecanja znanstvene izvrsnosti svoje teze i njezinog prikaza kritičkom slušateljstvu. Poseban se naglasak daje na elektronički način prikaza s naglaskom na kreativnost prezentacije,
  • intelektualno vlasništvo čini skupinu prava pojedinca kao kreatora ili inovatora. ZIV čine patenti, industrijska obličja, žigovi, autorska i srodna prava te zemljopisna obilježja i ključna su za ekonomiju svake zemlje,
  • timski rad ( na mini projektima) uključuje pripravu do završne faze projekta, a odgovarajuća dokumentacija biti će stavljena timovima na raspolaganje. Po završenom projektu rasprava se vodi na temelju stvarnog ostvarenja koji je postignut. U rad se uključuju dostupna literatura i patenti.

Nastava

Oblici provođenja nastave:   Sati
predavanja 15
seminari  
vježbe 10
Način polaganja ispita: Pismeno  x   Usmeno x

Literatura

Red.

br.

Naziv
1. Grubb, P.W. (1999) Patents for Chemicals, Pharmaceuticals and Biotechnology, Clarendon Press, Oxford.
2. Kniewald J. (1993) Metodika znanstvenog rada, Multigraf d.o.o., Zagreb.
3. Grupa autora (1999) Međunarodna klasifikacija patenata; knjige 1-10, Državni zavod za intelektualno vlasništvo RH, Zagreb. (prijevod s engleskog)
4. Frascati Manual 2002 – Proposed Standard Practice for Surways on Research and Experimental Development, OECD 2002, ISBN 92-64-19903-9

Dopunska literatura

Red.

br.

Naziv
1. Grupa autora (1996) Protecting biotechnological inventions-Recent Development in Law and Practice in EC and USA, IBC Technical Sevices, London.
2. Harnack, A., Kleppinger E. (2003) Online: a reference guide to using internet sources. http://www.bedfordsmartins.com/online/citex.html