hrvatski | english


Osnove tkivnog inženjerstva

ECTS bodovi:
2

Studij:
diplomski

Šifra predmeta:
66748

Opis predmeta

Tkivno inženjerstvo donosi novi interdiscplinarni koncept koji obuhvaća područje stanične biologije, medicine te poznavanje biomaterijala i bioinženjerstva. Tkiva razvijena in vitro osiguravaju terapeutske mogućnosti u području transplantacijske medicine kao i području razvoja “umjetnih“ organa. Tu je osobit naglasak na postupke proizvodnje regenerativnih bioloških materijala poput kože, kosti, hrskavice i kapilara. Također, sve je veća primjena matičnih stanica čija diferencijacija i usmjeravanje k višestaničnoj, tkivu nalik, organiziranoj strukturi predstavlja izazov suvremenoj znanosti. Dio problematike usmjeren je k izradi višestaničnih sustava kao modela za istraživanje učinaka farmaceutskih proizvoda, ali i reakcija na razne mehaničke i kemijske podražaje. Prilikom izrade umjetnih organa nužno je poznavanje svojstava materijala koji će poslužiti kao nosač za što bolje prihvaćanje i rast stanica te njihovo udruživanje u funkcionalni biološki sustav. Tkivno inženjerstvo zbog potrebe za učinkovitom optimizacijom uzgoja stanica zahtjeva sustavan bioinženjerski pristup koji će jamčiti aktivnost i održivost biološkog proizvoda.

Nakon završetka ovog modula studenti će moći:

  • opisati izvore, svojstva, uvjete uzgoja i kinetiku rasta stanica korištenih u cilju dobivanja tkiva i organa
  • usporediti vrste, ulogu i postupke dobivanja materijala za izradu nosača u tkivnom inženjerstvu
  • definirati ulogu i značaj embrionalnih i zrelih matičnih stanica u razvoju tkivnog inženjerstva
  • komentirati ograničenja i poteškoće vezane za razvoj i primjenu tkivnog inženjerstva
  • usporediti dostignuća u području dobivanja kože, hrskavice, kostiju, krvnih žila te umjetnih organa

Nastava

 
Vrste nastave sati
oznaka naziv
P Predavanja 14
A Auditorne vježbe  
L Laboratorijske vježbe  
PK Vježbe u praktikumu  
S Seminar 11
T Terenske vježbe  
   

Uvjeti za dobivanje potpisa

 

Odslušana predavanja i seminari.
Način polaganja ispita: Pismeno  x   Usmeno    

Obavijesti [2]

 

Naziv datoteke Veličina Ubačeno/mijenjano  
Broj preuzimanja: 92  Obavijest-početak predavanja 42,80 kB 02.10.2014. 11:25
Broj preuzimanja: 106  Izvedbeni plan nastave 14-15 186,13 kB 02.10.2014. 11:25

Nastavni materijali [0]

 

Naziv datoteke Veličina Ubačeno/mijenjano  

Literatura

  1. Meyer U, Meyer TH, Handschel J, Wiesmann HP (2009) Fundamentals of Tissue Engineering and Regenerative Medicine, Springer, New York
  2. Lanz R, Langer R, Vacanti JP (2007) Principles of Tissue Engineering Elsevier Academic Press, Burlington, San Diego, London
  3. Vunjak-Novaković G, Freshney RI (2006) Culture of Cells for Tissue Engineering, John Wiley&Sons, Inc., Hoboken,
  4. Ozturk SS, Hu W-S (2006) Cell Culture Technology for Pharmaceutical and Cell-Based Therapies. Taylor & Francis Group, New York, London