hrvatski | english


Interakcija molekula i receptora

ECTS bodovi:
2

Studij:
diplomski

Šifra predmeta:
53260

Opis predmeta

Receptori su molekule proteinskog sastava i specifična su mjesta na membrani stanica ili u njihovoj citoplazmi na koja se vežu spojevi endogenog porijekla, ali i mnogi ksenobiotici ili lijekovi. O njihovom kapacitetu specifičnog vezivanja ovisi sposobnost stvaranja spoj-receptor kompleksa te nastavak procesa genomskog ili negenomskog odgovora. Obzirom da o ispravnom nastajanju receptora u svakoj pojedinoj stanici pri njezinom stvaranju, ovisi i njezina ispravna funkcija u organizmu prepoznavanje specifičnih receptora, praćenje njihovih energetskih promjena koje nastaju tijekom stvaranja kompleksa te posljedice koje zatim nastaju zbog mogućih deformacija danas su jedna od osnovnih zadaća pri formiranju novih lijekova. Receptori smješteni u citoplazmi odgovorni su za stvaranje kompleksa sa steroidnim hormonima koji se potom translociraju u jezgru i vežu na gene izazivajući genomski odgovor. Receptori na membrani stanice izazivaju trenutačni negenomski odgovor i mjesta su vezanja većine malih signalnih molekula poput hormona hipotalamusa ili hipofize ili neurostimulatora. Današnje metode obilježavanja spojeva omogućuju da se receptori koji su izmjenili svoja svojstva u organizmu raspoznaju u najranijoj fazi što znatno unapređuje dijagnostiku bolesti.

Nakon završetka ovog modula studenti će moći:

  • definirati glavne signalne molekule i putove prijenosa signala u stanicama
  • opisati ulogu signalnih putova u različitim fiziološkim procesima  
  • povezati poremećaj u signalnom putu s nastankom specifične bolesti
  • procijeniti važnost interakcija molekula i receptora za razvoj terapijskih pripravaka
  • samostalno naći, interpretirati i primijeniti u literaturi dostupne spoznaje o istraživanjima i razvoju „pametnih“ lijekova

Nastava

Vrste nastave sati
oznaka naziv
P Predavanja 15
A Auditorne vježbe  
L Laboratorijske vježbe  
PK Vježbe u praktikumu  
S Seminar 7,5
T Terenske vježbe  

Uvjeti za dobivanje potpisa

Redovito pohađanje nastave i odslušan seminar.
Način polaganja ispita: Pismeno x   Usmeno  

Nastavni materijali [0]

 

Naziv datoteke Veličina Ubačeno/mijenjano  

Obavijesti [1]

 

Naziv datoteke Veličina Ubačeno/mijenjano  
Broj preuzimanja: 31  Početak predavanja za akad. god. 2014/2015 47,20 kB 26.02.2015. 11:35

Literatura

Obvezna literatura

red. broj Naziv
1. G. Karp: Cell and molecular biology – concepts and experiments, John Wiley & Sons 2002.
2. L. W. Chang: Neurotoxicology – Approaches and Methods, Academic Press 1995.
3. Cooper GM: The Cell - a Molecular Approach, ASM Press, Washington, 2000
4. Grupa autora: Biological actions of extracellular ATP (ured. G.R. Dubyak) Annals of the New York Academy of Sciences vol 603., New York 1990.
5. Walsh G Pharmaceutical biotechnology: concepts and applications. John Wiley & Sons Ltd, Chichester, 2007
6. Van Broekhoven, A., Shapuro, F. (2001) Novel Frontiers in the Production of Compounds for Biomedical Use, Kluwer Academic Publishers, Dordrecht.

Preporučena literatura

red. broj Naziv
1. J.D. Watson i sur.: Molecular biology of the cell, Garland Publishing Inc. 1983.
2. De Cuyper, M., Bulte, J.W.F. (2001) Physics and Chemistry Basis of Biotechnology, Kluwer Academic Publishers, Dordrecht.