hrvatski | english


doc.dr.sc. Igor Slivac

Igor Slivac

Lokacija: Kačićeva 25

Kontakt podaci

Telefon: + 385 1 4605 136
Email: islivac@pbf.hr

Predmeti

Suradnik

Životopis

 

Školovanje
  ustanova tema godina
diplomirao Prehrambeno-biotehnološki fakultet, Sveučilište u Zagrebu "Utjecaj mutacije gena koji kodiraju za nekovalentno vezane proteine stanične stijenke kvasca Saccharomyces cerevisiae na fenotip mutanata" 2003.
doktorirao Prehrambeno-biotehnološki faklutet, Sveučilište u Zagrebu "Optimiranje proizvodnje biomase životinjskih stanica u bioreaktorima" 2008.

 

Zaposlenje
zvanje ustanova godina
asistent Prehrambeno-biotehnološki fakultet, Sveučilište u Zagrebu 2003. - 2008.
viši asistent Prehrambeno-biotehnološki fakultet, Sveučilište u Zagrebu 2008. - 2009.
znanstveni suradnik Prehrambeno-biotehnološki fakultet, Sveučilište u Zagrebu 2009. - danas
docent Prehrambeno-biotehnološki fakultet, Sveučilište u Zagrebu 2009. - danas

 

Usavršavanje (tjedan dana i dulje)
ustanova mjesto godina
National Research Council - Biotechnology Research Institute Montreal, Kanada svibanj 2010. -kolovoz 2012.
Université de Laval à Québec, Chemical Engineering Department Québec City, Kanada studeni 2012.-danas

 

Znanstvena djelatnost:

Radovi indeksirani prema SCI/CC: 9

Radovi indeksirani u sekundarnim publikacijama: -

Radovi u domaćim i međunarodnim zbornicima: -

Poglavlja u knjizi: 1

Autorstvo i suautorstvo skripata: -

Sudjelovanje na znanstvenim skupovima u zemlji i inozemstvu: 8

Nagrade:

2006. - potpora Biotehničke zaklade PBF-a

2006. - ARCA 4. međunarodna izložba inovacija, novih ideja, proizvoda i tehnologija Posebno priznanje za znanstveno dostignuće za izloženi rad “Razvoj primjene mikronosača za uzgoj životinjskih stanica u monosloju”.

2005. - ARCA 3. međunarodna izložba inovacija, novih ideja, proizvoda i tehnologija Posebno priznanje za znanstveno dostignuće za izloženi rad “Novi pristup proizvodnji cjepiva tehnologijom životinjskih stanica”