hrvatski | english


HPLC Niskomolekulskih spojeva

ECTS bodovi:
3

Studij:
preddiplomski

Šifra predmeta:
39865

Opis predmeta

HPLC najraširenija je kromatografska metoda u istraživanjima prirodnih spojeva. Tijekom predavanja studenti će steći opća znanja o osnovama HPLC (temeljne zakonitosti, faze razdvajanja, mehanizmi i vrste HPLC, s praktičnog stajališta), izboru kromatografske metode i principima razdvajanja pojedinih klasa prirodnih niskomolekulskih spojeva, kao i instrumentalnoj izvedbi suvremenih kromatografa (instrumentalna rješenja poznatijih proizvođača). Posebna će pozornost biti posvećena pripravi uzoraka za kromatografsku analizu, ovisno o vrsti prirodnog izvora i strukturi analiziranih spojeva. Praktični primjeri HPLC analize obuhvatit će biološki aktivne spojeve u hrani (organosumporni spojevi-glukozinolati i njihovi produkti razgradnje, aliin i analogoni; polifenolni spojevi različitih klasa; karotenoidi; izoflavoni; aminokiseline).

Nakon završetka ovog modula studenti će moći:

  • opisati temeljne zakonitosti, faze razdvajanja, mehanizme i vrste HPLC s praktičnog stajališta
  • odabrati metodu priprave uzoraka za kromatografsku analizu te primijeniti stečena znanja za samostalno planiranje HPLC analitičkih postupak
  • prepoznati i rješavati osnovne probleme nastale tijekom analize (tehničke i analitičke)
  • razmotriti i izabrati ispravan način obrade dobivenih analitičkih signala te interpretirati rezultate analize

Nastava

vrste nastave  sati
 oznaka  naziv
 P  Predavanja  10
 A  Auditorne vježbe  
 L  Laboratorijske vježbe  7
 PK  Vježbe u praktikumu  
 S  Seminar 13
 T  Terenske vježbe  

 Uvjeti za dobivanje potpisa

 Redovito pohađanje nastave i uspješno završene laboratorijske vježbe
 Način polaganja ispita:  Pismeno  X    Usmeno  

Nastavni materijali [3]

 

Naziv datoteke Veličina Ubačeno/mijenjano  
Broj preuzimanja: 50736  TroubleshootingGuide-HPLC 2,53 MB 26.04.2012. 13:16
Broj preuzimanja: 6158  HPLC Troubleshooting Guide 456,97 kB 03.05.2012. 11:55
Broj preuzimanja: 98  Obavijest_početak_predavanja 88,85 kB 25.02.2015. 12:07

Obavijesti [0]

 

Naziv datoteke Veličina Ubačeno/mijenjano  

Literatura

L.R.Snyder, J.J.Kirkland, J.W. Dolan: Introduction to Modern Liquid Chromatography, Jonh Wiely&Sons, Inc., New Jersey, 2009.

M.W. Dong: Modern HPLC for Practicing Scientists, Jonh Wiely & Sons, Inc., New Jersey, 2006.

A.Gratzfeld-Hüsgen, R. Schuster: HPLC for Food Analysis, Agilent Technologies Company, Germany, 2001.

G. Kiddle, R. P. Bennett, N. P. Botting, N. E. Davidson, A. A. B. Robertson, R. M. Wallsgrove High-performance Liquid Chromatographic Separation of Natural and Synthetic Desulphoglucosinolates and their Chemical Validation by UV, NMR and Chemical Ionisation-MS Methods. Phytochem. Anal. 12, 226-242, 2001.

HPLC Troubleshooting Guide, Phenomenex, Inc. USA., 2008.