hrvatski | english


Fitoromedijacija

ECTS bodovi:
3

Studij:
diplomski

Šifra predmeta:
66750

Opis predmeta

Ubrzani tehnološki razvoj, moderna poljoprivredna praksa i loše gospodarenje toksicnim otpadom doveli su do nakupljanja razlicitih onecišcivaca koji znacajno utjecu na covjeka i njegovo zdravlje te okoliš. Potreba za njihovim uklanjanjem te uvodenjem sve strožih ekoloških normi povecalo je potrebu za uporabom novih tehnologija kao što je fitoremedijacija. Fitoremedijacija je ekološki prihvatljiva tehnologija (zelena tehnologija) u kojoj se rabe biljke za razgradnju, asimilaciju, metabolizam ili detoksifikaciju razlicitih onecišcivaca okoliša. Tijekom modula studenti ce se upoznati s procesima fitoremedijacije tj. uporabom biljaka i njihovih pridruženih mikroba u uklanjanju onecišcivaca okoliša (anorganskih i organskih spojeva). Upoznat ce tehnologije koje se rabe kod razlicitih vrsta onecišcenja kao i biološke mehanizme ukljucene u njihovu akumulaciju i transformaciju u neškodljive spojeve.

Nakon završetka ovog modula studenti će moći:

  • definirati fitoremedijacijske procese i vrste kontaminanata
  • diskutirati o primjeni fitoremedijacije u pročišćavanju tla, vode i zraka
  • objasniti biokemijski mehanizam detoksifikacije u višim biljkama
  • opisati ključne parametre u kreiranju fitoremedijacijskih postupaka anorganskih i organskih zagađivača
  • diskutirati o primjeni transgeničnih biljaka u fitoremedijaciji
  • pronaći i usmeno prezentirati znanstveni rad iz područja fitoremedijacije

Nastava

vrste nastave  sati
 oznaka  naziv
 P  Predavanja  20
 A  Auditorne vježbe  
 L  Laboratorijske vježbe  
 PK  Vježbe u praktikumu  
 S  Seminar 15
 T  Terenske vježbe  

Uvjeti za dobivanje potpisa

 Redovito pohađanje nastave
 Način polaganja ispita:  Pismeno  X    Usmeno  X

Obavijesti [1]

 

Naziv datoteke Veličina Ubačeno/mijenjano  
Broj preuzimanja: 21  Obavijest o početku predavanja 100,94 kB 02.03.2015. 11:56

Nastavni materijali [0]

 

Naziv datoteke Veličina Ubačeno/mijenjano  

Literatura

P. M. Doran (2009) Application of Plant Tissue Cultures in Phytoremediation Research: Incentives and Limitations. Biotechnology and Bioengineering, 103, 66-76.

N. Willey (Ed.): Phytoremediation. Series: Methods in Biotechnology, Vol. 23, , Humana Press, New Jersey, 2007.

G. Kvesitadze, G. Khatisashvili, T. Sadunishvili, J. Ramsden: Biochemical Mechanisms of Detoxification in Higher Plants – Basis of Phytoremediation, Springer, New York, 2006.

T. Macek, D. Dowling, M. Mackova (Eds.): Phytoremediation and Rhizoremediation, Springer Verlag, New York, LLC, 2006.

A. Singh, O. Ward (Eds.): Applied Bioremediation and Phytoremediation. Series: Soil Biology, Vol. 1., Springer, New York, 2004.

D. Tsao (Ed.): Phytoremediation, Springer, New York, 2003.