hrvatski | english


Biotransformacije

ECTS bodovi:
3

Studij:
preddiplomski

Šifra predmeta:
39854

Opis predmeta

Biotransformacije su područje biotehnologije koje objedinjuje znanja kemije, biokemije, mikrobiologije i inženjerstva, a obuhvaćaju procese koji rabe biološke katalizatore (cijele stanice ili enzime). Biokatalizatori se mogu primjenjivati u različitim uvjetima (slobodni/imobilizirani; vodeni medij/dvofazni sustavi/superkritične tekućine) a reakcije se odvijaju u blagim uvjetima, što je posebno pogodno za sintezu osjetljivih proizvoda kao i za okolinu. Visoka stereoselektivnost, koja rezultira enantiomerno čistim proizvodima posebno su atraktivno obilježje biotransformacija i predstavljaju dragocijen put u pripravi značajnih industrijskih proizvoda (organska otapala, polimerni materijali, enantiomerno čisti građevni blokovi za farmaceutske proizvode i agrokemikalije, aktivni farmaceutski sastojci, antibiotici te prehrambeni proizvodi kao što su zaslađivači i vitamini).

Nakon završetka ovog modula studenti će moći:

  • definirati enzimima i cijelim stanicama katalizirane sintetske postupke (biotransformacije) i njihov značaj
  • odabrati vrstu biokatalizatora i reakcijski sustav za pojedini tip reakcija
  • definirati ključne parametre u optimiranju procesa biotransformacija
  • postaviti biotransformacijski eksperiment u laboratoriju te pratiti parametre učinkovitosti procesa
  • usmeno prezentirati originalni znanstveni rad iz područja enzimskih kataliziranih pretvorba organskih spojeva

Nastava

vrste nastave  sati
 oznaka  naziv
 P  Predavanja  20
 A  Auditorne vježbe  
 L  Laboratorijske vježbe  15
 PK  Vježbe u praktikumu  
 S  Seminar  
 T  Terenske vježbe  

 Uvjeti za dobivanje potpisa

 

 Redovito pohađanje nastave i uspješno završene laboratorijske vježbe

 

 Način polaganja ispita:  Pismeno  X    Usmeno  X

Nastavni materijali [1]

 

Naziv datoteke Veličina Ubačeno/mijenjano  
Broj preuzimanja: 67  Obavijest_početak_predavanja 93,89 kB 25.02.2015. 10:52

Obavijesti [0]

 

Naziv datoteke Veličina Ubačeno/mijenjano  

Literatura

K. Faber: Biotransformations in Organic Chemistry: A Textbook (6th Ed.), Springer, Heidelberg, 2011.

J.Tao, R. J. Kazlauskas (eds.): Biocatalysis for Green Chemistry and Chemical Process Development, Jonh Wiely&Sons, Inc., New Jersey, 2011.

J. Whittall, P. Sutton: Practical Methods for Biocatalysis and Biotransformations, John Wiley & Sons, New Jersey, 2009.

J.Tao, G.-Q. Lin, A. Liese: Biocatalysis for the Pharmaceutical Industry: Discovery, Development, and Manufacturing, Jonh Wiely&Sons (Asia) Pte Ltd, Singapore, 2009.

A.Liese, K. Seelbech, C. Wandrey (eds.): Industrial Biotransformations: 2nd, Completely Revised and Enlarged Edition, Wiley-VCH, Weinheim, 2006.

A.S. Bommarius, B.R. Riebel: Biocatalysis: Fundamentals and Applications, Wiley-VCH Verlag GmbF&Co. KgaA, Weinheim, 2004.

W.D. Fessner: Stereoselective Biocatalysis (ed. R.N. Patel), Marcel Dekker. Inc., New York, 2000.