hrvatski | english


Biotehnološka primjena životinjskih stanica

ECTS bodovi:
2

Studij:
doktorski

Opis predmeta

Stanice sisavaca i kukaca danas se koriste u proizvodnji složenih proteina poput monoklonskih protutijela (protiv raka ili reume), faktora koagulacije krvi, pojedinih hormona (FSH) i virusnih čestica za cjepiva (polio, slinavka) i kao bioinsekticidi (baculovirusi). Pored toga stanice sisavaca se koriste i pri proizvodnji tkiva poput jetre, kože, kostiju ili hrskavice. More je također sredina koja sadrži niz još neistraženih organizama čiji se proizvodi već danas koriste kao lijekovi. Stoga biotehnologija organizama iz mora danas čini novo područje istraživanja, a broj novih proizvoda se svakodnevno povećava. Tako se danas već proizvode protutumorski lijekovi iz spužava, visokovrijedni dodaci hrani (karotenoidi iz algi) ili obnovljiva energija (vodik proizveden pomoću bakterija iz mora). Stoga stanice iz morskih organizama postavljaju zahtjeve i na nova rješenja bioreaktora i procese proizvodnje. Stanice životinja, a posebice spužava potječu od višestaničnih organizama, dok alge zahtjevaju posebno dovoljnu količinu svjetla kao osnovni izvor opstanka. Navedeni primjeri ključni su parametri razvoja novih bioreaktora, kao i «scale up» proizvodnje. Ovaj predmet daje specifično znanje na primjenu novih saznanja o ulozi stanica u procesu proizvodnje biomase stanica ili pomoću njih dobivenih novih proizvoda.

Nakon završetka ovog modula studenti će moći:

 

  • definirati vrste kultura životinjskih stanica, ulogu, sastav i razvoj medija za uzgoj
  • opisati primjenu kultura stanica u komercijalnoj proizvodnji cjepiva, monoklonskih protutijela i ostalih biofarmaceutika
  • definirati mogućnosti dobivanja i primjene matičnih stanica te opisati dostignuća u tkivnom inženjerstvu
  • provesti samostalno istraživanje u literaturi dostupnih podataka o praktičnim područjima primjene životinjskih stanica te prezentirati rezultate istraživanja

Nastava

Oblici provođenja nastave:   Sati
predavanja 10
seminari  
vježbe 15
Način polaganja ispita: Pismeno     Usmeno x

Nastavni materijali [0]

 

Naziv datoteke Veličina Ubačeno/mijenjano  

Obavijesti [0]

 

Naziv datoteke Veličina Ubačeno/mijenjano  

Literatura

Red.

br.

Naziv
1. Freshney, R.I. (2000) Culture of Animal Cells-a manual of basic techniques, Wiley-Liss Inc., New York.
2. Spier, R.E., Griffiths, J.B., Berthold, W. (1994) Animal cell technology: Products of today, prospects for tomorrow, Butterworth-Heinemann, Oxford.
3. Murakami, H., Shirahata, S., Tachibana, H. (1992) Animal Cell Technology: Basic & Applied Aspects, Vol. 4, Kluwer Academic Publisher, Dordrecht.
4. Minden, S. (1996) Monoclonal Antibody Production, IBC Biomedical Library Series, Southborough.
5. Minden, S. (1996) Monoclonal Antibody Purification, IBC Biomedical Library Series, Southborough.

Dopunska literatura

Red.

br.

Naziv
1. Kniewald, Z., (2000) Current Studies of Biotechnology, Vol. 1., Biomedicine, Hrvatsko Društvo za Biotehnologiju, Zagreb.
2. Kniewald, Z., (2001) Current Studies of Biotechnology, Vol. 2., Environment, Hrvatsko Društvo za Biotehnologiju, Zagreb.
3. Kniewald, Z., (2003) Current Studies of Biotechnology, Vol. 3., Food, Hrvatsko Društvo za Biotehnologiju, Zagreb.
4. Kuchler, R.J. (1977) Biochemical Methods in Cell Culture and Virology, Dowden Hutchinson & Ross, Inc., Stroudsburg.
5. Lydersen, B.K. (1997) Large Scale Cell Culture Technology, Hanser Publisher, Munich/ Vienna/ New York.