hrvatski | english


Biotehnologija, kvaliteta i sigurnost hrane

ECTS bodovi:
2

Studij:
poslijediplomski specijalistički

Opis predmeta

Dodaci hrani proizvedeni biotehnološkim postupcima: enzimi, organske kiseline, vitamini, sladila, arome, bojila. «Nova hrana». Genski izmijenjeni enzimi i njihova primjena u obradi hrane. Primjena rDNA tehnologije na starter kulture za mliječno kiselo vrenje. Odnos slobodnih radikala dodataka hrani i peroksidacije masnoća. Primjena β-karotena, askorbinske kiseline, α-tokoferola. Međudjelovanje askorbinske kiseline i α-tokoferola. Primjena enzima u zadržavanju nutritivnihs vojstavahrane. Sirovine životinjskog porijekla dobivene rekombinantnim hormonom rasta. Biotehnološki postupci u preradi mesa i mlijeka. Sirovine biljnog porijekla poboljšanih hranidbenih svojstava. Sirovine biljnog porijekla poboljšanih hranidbenih svojstava. Gensko inženjerstvo i kvaliteta hrane – transgene životinje i biljke u proizvodnji hrane. More kao izvor hrane, primjena akvakulture. Biotehnološki postupci u analizi sastojaka hrane. Utjecaj potrošača na prisutnost GMO dodataka hrani u proizvodima na tržištu. Učinak novih proizvodnih sustava hrane na okoliš. Obilježavanje prehrambenih proizvoda i odgovornost proizvođača. Učinkovitost sustava za praćenje kvalitete hrane u Hrvatskoj.

Nakon završetka ovog modula studenti će moći:

 

  • definirati glavne karakteristike biotehnoloških postupaka pri proizvodnji dodataka za hranu
  • opisati primjenu rekombinantnih proteina u proizvodnji hrane životinjskog porijekla
  • opisati dobivanje, primjenu i ograničenja primjene transgeničnih životinja i biljaka u proizvodnji hrane
  • samostalno pronalaziti, analizirati i interpretirati u literaturi dostupne podatke vezane za problematiku proizvodnje hrane biotehnološkim postupcima te praćenje njene kvalitete i sigurnosti

Nastava

Oblici provođenja nastave:   Sati
predavanja 10
seminari 15
vježbe  
Način polaganja ispita: Pismeno     Usmeno x

Literatura

 

Red.

br.

Naziv
1. Kung, S.D., Bills, D.D., Quatrano, R. (1989) Biotechnology and Food Quality, Butterworths, Boston.
2. Kniewald, Z.(1993) Vitamini i hormoni-proizvodnja i primjena, Hrvatska sveučilišna naklada, Zagreb.
3. Rudin D., Felix, C. (1988) The Omega-3 phenomenon, Sigwick&Jackson, London.

Dopunska literatura

Red.

br.

Naziv
1. Tyson, C.A., Frazier J.M. (1994) In vitro toxicity indicators, Academic Press, San Diego.
2. Van Broekhoven, A., Shapiro, F. (2001) Novel Frontiers in the Production ofCompounds for Biomedical Use, Kluwer Academic Publishers, Dordrecht.
3. Kniewald, Z. (2000 )Priručnik za pripravu i izolaciju biološki djelatnih supstancija ,Alfej d.o.o., Zagreb.