hrvatski | english


Biotehnologija biljaka

ECTS bodovi:
2

Studij:
doktorski

Opis predmeta

Biotehnologija biljaka je područje koje se razvija izuzetno brzo i nova se dostignuća, otkrića i primjena objavljuju svakodnevno. Kao i u mnogim područjima znanosti, najnovija se saznanja mogu naći samo u časopisima ili knjigama radova sa znanstvenih skupova. Ovaj je kolegij osmišljen tako da studentima pruži teorijska znanja putem predavanja, a kritički pristup znanstvenim spoznajama objavljenim u člancima studenti bi dobili na seminarima kroz izlaganja studenata.

Izabrane teme obuhvaćaju najnovija znanstvena dostignuća na području biotehnologije biljaka: uzgoj biljnih stanica, tkiva i organa u akseničnim kulturama; primjenu u biotehnologiji; metode genetičke transformacije biljaka; značenje biotehnologije biljaka u poljoprivredi, zaštiti okoliša, medicini, energetici i proizvodnji visokovrijednih proizvoda - primjeri primjene; socijalni, ekonomski, etički i/ili zakonodavni aspekti biotehnologije biljaka.

Nakon završetka ovog modula studenti će moći:

 

  • opisati metode za dobivanje i područja primjene genetski modificiranih biljaka
  • definirati ključne parametre u biotehnološkoj proizvodnji sekundarnih metabolita pomoću kultura biljnih stanica
  • opisati uporabu biljaka kao ˝bioreaktora˝ u proizvodnji vakcina i terapeutskih proteina

Nastava

 

Oblici provođenja nastave:   Sati
predavanja 10
seminari 15
vježbe  

Literatura

 

Red.

br.

Naziv
1. Chawla, H.S. (2002) Introduction to plant biotechnology (2. izd), Science Pub. Inc.,
2.

Oksman-Caldentey, K.M., Barz, W.H., (2002) Plant biotechnology and

 transgenic plants, Marcel Dekker Inc., New York..

3. Chopra, V.L., Malik, V.S., Bhat, S.R. (2001) Applied Plant Biotechnology, Science Publishers Inc., Enfield.
4. Fu, T.J., Singh, G., Curtis, W.R., (1999) Plant Cell and Tissue Culture for the Production of Food Ingredients, Kluwer Academic/Plenum Publishers, New York.
5. Najnovija literatura (časopisi i internet-članci)

 

Dopunska literatura

 

Red.

br.

Naziv
1. Hood, E.E., Howard, J.A. (ured) (2002) Plants as Factories for Protein Production, Kluwer Academic/Plenum Publishers, New York.
2. Christou, P. (2004) Handbook of Plant Biotechnology, Wiley, New York.
3. Vasil, I.K. (2003) Plant Biotechnology 2002 and Beyond, Kluwer Academic /Plenum Publishers, New York.