hrvatski | english

PBF.hr / Zavodi / Zavod za biokemijsko inženjerstvo / Laboratorij za tehnologiju i primjenu stanica i biotransformacijeLaboratorij za tehnologiju i primjenu stanica i biotransformacije

Pročelnik

izv.prof.dr.sc. Višnja Gaurina Srček

Telefon: +385 1 4605 278
Email: vgaurinasrcek@pbf.hr

 

Lab. za tehn. i primjenu stanica i biotransf

Laboratorij je osnovan 1960. godine unutar Zavoda za organsku kemiju s tehnologijom tadašnjeg Prehrambeno-tehnološkog odjela Tehnološkog fakulteta pod nazivom Laboratorij za kemiju i tehnologiju vitamina i hormona.

Od 1975.-1979. godine Laboratorij je u sastavu OOUR-a Prehrambeno i biokemijsko inženjerstvo Tehnološkog fakulteta, a od 1979 godine u sastavu je Zavoda za biokemijsko inženjerstvo Prehrambeno-biotehnološkog fakulteta. Proširujući područje djelatnosti 1996. godine Laboratorij je preimenovan u Laboratorij za tehnologiju i primjenu stanica i biotransformacije u sastavu Zavoda za biokemijsko inženjerstvo Prehrambeno-biotehnološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

Djelatnici

Ime i prezime djelatnika Titula Funkcija
Višnja Gaurina Srček dr.sc. izvanredni profesor
Ivana Radojčić Redovniković dr.sc. izvanredni profesor
Igor Slivac dr.sc. docent
Marina Cvjetko Bubalo dr.sc. viši asistent
Kristina Radošević dr.sc. viši asistent

Predmeti (preddiplomski)

Naziv predmeta Šifra predmeta ECTS
Biotransformacije 39854 3
HPLC Niskomolekulskih spojeva 39865 3
Tehnologija vitamina i hormona 53713 4

Predmeti (diplomski)

Naziv predmeta Šifra predmeta ECTS
Fitoromedijacija 66750 3
Interakcija molekula i receptora 53260 2
Osnove tkivnog inženjerstva 66748 2
Tehnologija životinjskih i biljnih stanica 53245 i 53226 4

Predmeti (doktorski)

Naziv predmeta Šifra predmeta ECTS
Bioprocesna tehnologija za kulturu stanica sisavaca 2
Biotehnologija biljaka 2
Biotehnološka primjena životinjskih stanica 2
Planiranje istraživačkih projekata i zaštita intelektualnog vlasništva 2
Prijenos signala receptorima u stanici 2
Stereoselektivne biotransformacije 2
Utjecaj hrane na hormonski i imuno sustav 2

Predmeti (poslijediplomski specijalistički)

Naziv predmeta Šifra predmeta ECTS
Biotehnologija, kvaliteta i sigurnost hrane 2