hrvatski | english


Tehnologija enzima

ECTS bodovi:
4

Studij:
preddiplomski

Opis predmeta

Predavanja : Uvod: izvori enzima, nomenklatura i klasifikacija enzima, struktura enzima, povijest proizvodnje enzima. Primjenjena kinetika enzimskih reakcija, inhibicije, multienzimske reakcije. Svojstva enzima kao katalizatora, utjecaj pojedinih parametara na brzinu reakcije. Mikrobna proizvodnja enzima. Metode izolacije enzima: opća shema, filtracija, taloženje, ekstrakcija, koncentriranje i razbijanje stanica, kromatografija, ultrafiltracija enzima. Imobilizacija i stabilizacija enzima: metode, kinetika i ograničenja. Reaktori i kinetičke usporedbe reaktora. Primjena enzima u biotehnologiji, prehrambenoj i drugim industrijama, analitička i znanstvena uporaba, biosenzori. Priređivanje i uporaba genetički modificiranih enzima, enzimsko-proteinsko inženjerstvo, inhibitori enzima. Termofilni enzimi, enzimi u organskom otapalu. Zakonski propisi o primjeni industrijskih enizma u proizvodnji hrane i dodataka hrani.

Seminari: Procesi biosinteze, izolacije i primjene enzima: proteolitičkih, amilolitičkih i pektinolitičkih, za uporabu u biotehnologiji i medicini.

Vježbe: Imobilizacija α-amilaze u agaru. Wohlgemuthova metoda. Imobilizacija alkalne proteaze u Ca-alginatu. Ansonova metoda. Biosinteza α-amilaze pomoću bakterije Bacillus subtilis21+ submerznim uzgojem. Purifikacija enzimski aktivnog filtrata. SDS-PAGE elektroforeza.

Nastava

Vrste nastave sati
oznaka naziv
P Predavanja 22
A Auditorne vježbe  
L Laboratorijske vježbe 17
PK Vježbe u praktikumu  
S Seminar 10
T Terenske vježbe  

Uvjeti za dobivanje potpisa

Redovito pohađanje nastave i uspješan završetak laboratorijskih vježbi
Način polaganja ispita: Pismeno     Usmeno X

ISHODI UČENJA NA KOLEGIJU TEHNOLOGIJA ENZIMA

 Nakon završetka kolegija, student/ica će moći:

 - provesti površinski i submerzni uzgoj mikroorganizama u proizvodnji enzima

 - izabrati i primijeniti različite postupke izolacije i pročišćavanja ekstracelularno i intracelularno

 proizvedenih enzima

 - primijeniti različite metode imobilizacije enzima za konverziju supstrata u različite biotehnološke

 proizvode

 - definirati parametre za povećanje stabilnosti i aktivnosti enzima u biotehnološkim procesima

 - odabrati bioreaktore za enzimsku konverziju različitih vrsta supstrata u različite proizvode,

 primjenom slobodnih ili imobiliziranih enzima

 - optimirati parametre enzimskog procesa u svrhu postizanja optimalne konverzije supstrata u

 proizvod

Nastavni materijali [0]

 

Naziv datoteke Veličina Ubačeno/mijenjano  

Obavijesti [1]

 

Naziv datoteke Veličina Ubačeno/mijenjano  
Broj preuzimanja: 14  Obavijest o početku nastave 15,11 kB 16.03.2015. 11:35

Literatura

Popis udžbenika napisanih na hrvatskom jeziku:

red. broj Naziv
1. J. Šušković: Tehnologija enzima, akad. god. 2013/2014., interna skripta, Prehrambeno-biotehnološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu.
2. J. Šušković, B. Kos, Tehnologija enzima, Laboratorijske vježbe, akad. god. 2013/14., interna skripta, Prehrambeno-biotehnološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Popis znanstvenih publikacija vezanih uz nastavu:

red. broj Naziv
1. Beganović J, Kos B, Leboš Pavunc A, Uroić K, Džidara P, Šušković J. (2013): Proteolytic activity of probiotic strain Lactobacillus helveticus M92, Anaerobe. 2013 Feb 27. doi: 10.1016/j.anaerobe.2013.02.004.
2. A. L. Demain, P. Vaishnav (2009): Production of recombinant proteins by microbes and higher organisms, Biotechnology Advances 27, 297–306.
3. J. Ogawa and S. Shimizu (2002): Industrial microbial enzymes: their discovery by screening and use in large-scale production of useful chemicals in Japan, Current Opinion in Biotechnology, 13:367–375.

Popis priručnika:

red. broj Naziv
1. K. Buchholz, V. Kasche, U. T. Bornscheuer: Biocatalysts and enzyme technology, WILEY-VCH Verlag GmbH & Co. KgaA, Weinheim (2005).
2. W. Aehle: Enzymes in industry, production and applications, WILEY-VCH Verlag GmbH & Co. KgaA, Weinheim (2004).