hrvatski | english


Tehnologija antibiotika

ECTS bodovi:
4

Studij:
preddiplomski

Opis predmeta

Predavanja: Industrijska proizvodnja antibiotika. Tehnološki proces biosinteze antibiotika: podloge, mikroorganizmi, uređaji, uvjeti uzgoja. Proces izolacije antibiotika. Filtracija, ekstrakcija, taloženje, ionska izmjena, sušenje, formuliranje antibiotika. Kontrola procesa, definiranje aktivnosti lijekova, djelovanje antibiotika. Biotehnološka proizvodnja penicilina, biosinteza, kemijska svojstva, djelovanje. Izolacija penicilina. Proizvodnja polusintetskih penicilina. Biotehnološka proizvodnja ostalih b-laktamskih antibiotika (cefalosporin, kavulanska kiselina, cefamicini). Biotehnološka proizvodnja tetraciklinskih antibiotika. Biotehnološka proizvodnja peptidnih antibiotika. Biotehnološka proizvodnja makrolidnih antibiotika. Pregled ostalih antibiotika: aromatski, glikopeptidni, antifungalni, citostatici.

Seminari: Proračun procesa biosinteze i izolacije OTC-a i izolacija penicilina

Laboratorijske vježbe: Biosinteza okistetraciklina submerznim uzgojem Streptomyces rimosus.

Terenske vježbe:
Posjet farmaceutskoj industriji PLIVA, Zagreb i BELUPO, Koprivnica.

ISHODI UČENJA NA KOLEGIJU TEHNOLOGIJA ANTIBIOTIKA

Nakon završetka kolegija, student/ica će moći:

- postaviti biotehnološki proces proizvodnje antibiotika: penicilina, cefalosporina, polusintetskih

 penicilina, tetraciklina, eritromicinai nisina te objasniti specifičnosti proizvodnje svakog od

 navedenih antibiotika

- opisati proces biosinteze, objasniti mehanizam djelovanja i navesti primjenu aromatskih,

 glikopeptidnih i antifungalnih antibiotika te antibiotika s citostatskim djelovanjem

- primjeniti različite metode izolacije i pročišćavanja antibiotika te procjeniti prednosti i nedostatke

 pojedinih metoda

- prikupiti i analizirati procesne parametre u proizvodnji antibiotika u svrhu procjene učinkovitosti

 biotehnološkog procesa proizvodnje

 

Nastava

Vrste nastave sati
oznaka naziv
P Predavanja 24
A Auditorne vježbe  
L Laboratorijske vježbe 11
PK Vježbe u praktikumu  
S Seminar 6
T Terenske vježbe 8

Uvjeti za dobivanje potpisa

Redovito pohađanje nastave i uspješan završetak laboratorijskih vježbi
Način polaganja ispita: Pismeno     Usmeno X

Nastavni materijali [0]

 

Naziv datoteke Veličina Ubačeno/mijenjano  

Obavijesti [1]

 

Naziv datoteke Veličina Ubačeno/mijenjano  
Broj preuzimanja: 35  Obavijest o početku predavanja 33,03 kB 02.03.2015. 09:57

Literatura

Popis udžbenika napisanih na hrvatskom jeziku:

red. broj Naziv
1. J. Šušković, B. Kos (2007): Mikrobiološke metode i antibiotici. U: Metode u molekularnoj biologiji, Ambriović Ristov, Andreja; Brozović, Anamaria; Bruvo Mađarić, Branka; Ćetković, Helena; Hranilović, Dubravka; Herak Bosnar, Maja; Katušić Hećimović, Silva; Meštrović Radan, Nevenka; Mihaljević, Snježana; Slade, Neda; Vujaklija, Dušica (ured.), Institut „Ruđer Bošković“, Zagreb, str. 949-963.
2. J. Šušković, S. Matošić, B. Kos: Biotehnološka proizvodnja antibiotika, akad. god. 2013/14., interna skripta, Prehrambeno-biotehnološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu.
3. J. Šušković, B. Kos, J. Beganović, Tehnologija antibiotika, Laboratorijske vježbe, akad. god. 2013/14., interna skripta, Prehrambeno-biotehnološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu.

Popis znanstvenih publikacija vezanih uz nastavu:

red. broj Naziv
1. J. Šušković, B. Kos, J. Beganović, A. Leboš Pavunc, K. Habjanič, S. Matošić (2010) Antimicrobial Activity – The Most Important Property of Probiotic and Starter Lactic Acid Bacteria, Food Technol. Biotechnol. 48 (3) 296-307.
2. S. Džidić, J. Šušković, B. Kos (2008) Antibiotic resistance mechanisms in bacteria: biochemical and genetic aspects, Food Technol. Biotechnol. 46 11-21.

 Popis priručnika:

red. broj Naziv
1. W. R. Strohl: Biotechnology of antibiotics: Second edition, revised and expanded, Marcel Dekker, Inc. New York (1997).
2. E. J. Vandamme: Biotechnology of industrial antibiotics, Marcel Dekker, Inc. New York (1984).