hrvatski | english


Mikrobna ekologija gastrointestinalnog sustava

ECTS bodovi:
2

Studij:
doktorski

Opis predmeta

Mikroflora humanog gastrointestinalnog sustava. Uloga mikrobne populacije u intestinalnom sustavu. Metabolička aktivnost crijevne mikroflore. Korisni i štetni učinci autohtone mikroflore debelog crijeva. Utjecaj prehrane na intestinalnu mikrofloru. Utjecaj antibiotičke terapije na mikrofloru gastrointestinalnogsustava. Metabolizam neprobavljivih ugljikohidrata u debelom crijevu. Proizvodnja kratkolančanih masnih kiselina. Proizvodnja egzopolisaharida s intestinalnim bakterijama mliječne kiseline. Prebiotici i mikroflora intestinalnog sustava dojenčadi. Molekularne interakcije intestinalnih bakterija s intestinalnim epitelom i utjecaj na mukozalni imunološki sustav. Primjena molekularnih metodau određivanju sastava i aktivnosti intestinalne mikroflore: kvalitativne i kvantitativne analize intestinalnih bakterija mliječne kiseline i bifidobakterija. Gastrointestinalna mikroflora i otpornost prema bolesti. Mikroflora urogenitalnog sustava. Terapijska uloga probiotika u tretiranju i prevenciji urogenitalnih infekcija.

Nastava

Oblici provođenja nastave:   Sati
predavanja 15
seminari 5
vježbe  

Nastavni materijali [1]

 

Naziv datoteke Veličina Ubačeno/mijenjano  
Broj preuzimanja: 240  predavanja 4,27 MB 20.04.2012. 08:42

Obavijesti [0]

 

Naziv datoteke Veličina Ubačeno/mijenjano  

Literatura

Red.

br.

Naziv
1. R. Fuller, G. Perdigon: Gut fora, nutrition, immunity and health, Blackwell Publishing, Oxford, 2003.
2. J. Šušković, B. Kos: Probiotici i prebiotici, Interna skripta, 2000.
3. W. M. de Vos, M. Kleerebezem, O. P. Kuipers: Lactic acid bacteria: genetic,metabolism and applications, Elsevier B. V., Amsterdam, FEMS Microbiology Reviews 29 (3), 2005.
4. B. J. B. Wood, W. H. Holzapfel: The genera of lactic acid bacteria, Blackie Academic Professional, 1995.
5. G. W. Tannock: Probiotics. A general review, Horizon Scientific Press, 1999.

Dopunska literatura

Red.

br.

Naziv
1. R. Fuller: Probiotics 2: Applications and practical aspects, Chapman & Hall, 1997.
2. R. J. Siezen, J. Kok, T. Abee, G. Schaafsma: Lactic acid bacteria: genetic,metabolism and applications, Kluwer Academic Publishers, Dordrecht, 2002.
3. R. Fuller: Probiotics: The scientific basis, Chapman & Hall, London, 1992.
4. R. Fuller, G. Perdigon: Probiotics 3: Immunomodulation by the Gut Microflora and Probiotics, Kluwer Academic Publishers, 2000.
5. PROEUHEALTH. http://www.vtt.fi/virtual/proeuhealth/