hrvatski | english


Mikrobna ekologija

ECTS bodovi:
3

Studij:
diplomski

Opis predmeta

Predavanja : Temeljni principi mikrobne ekologije. Mikroorganizmi u svojim prirodnim staništima. Biogeokemijski ciklusi kao temelj života. Interakcije u združenim mikrobnim zajednicama. Mikroorganizmi u ekstremnim okolišnim uvjetima. Uloga“quorum sensing” sustava u mikrobnoj ekologiji i primjena mikrobnih biofilmova u biotehnološkim procesima. Primjena molekularnih metoda u istraživanju bioraznolikosti mikrobnih zajednica u različitim ekosustavima. Ekologija mikrobnih zajednica i bakterijska interferencija u ekosustavima usne šupljine, urogenitalnog i gastrointestinalnog trakta za spoznavanje metaboličke, protektivne i trofičke funkcije prisutne mikrobne zajednice.

 

Seminari: Mikrobne interakcije u različitim ekosustavima. Primjena PCR-DGGE u istraživanju bioraznolikosti mikroflore intestinalnog ekosustava. Utjecaj probiotičkih bakterija na mikrobnu ekologiju intestinalnog sustava.

Nastava

Vrste nastave sati
oznaka naziv
P Predavanja 22
A Auditorne vježbe  
L Laboratorijske vježbe  
PK Vježbe u praktikumu  
S Seminar 10
T Terenske vježbe  

Uvjeti za dobivanje potpisa

Redovito pohađanje nastave
Način polaganja ispita: Pismeno X   Usmeno X

ISHODI UČENJA NA KOLEGIJU MIKROBNA EKOLOGIJA

 Nakon završetka kolegija, student/ica će moći:

 - objasniti interakcije među mikrorganizmima u združenim mikrobnim zajednicama i

 razlikovati kategorije tih odnosa

 - opisati međustaničnu komunikaciju i ekološke parametre nastajanja biofilma u svrhu

 primjene u biotehnološkim procesima

 - upotrijebiti stečena znanja o ekologiji mikrobnih zajednica i bakterijskoj interferenciji u

 ekosustavima: usne šupljine, urogenitalnog i gastrointestinalnog trakta, za spoznavanje

 metaboličke, protektivne i trofičke funkcije prisutne mikrobne zajednice

- primijeniti sekvencioniranje 16S rRNA gena za identifikaciju bakterijskih sojeva u

istraživanju bioraznolikosti mikrobnih zajednica

Obavijesti [8]

 

Naziv datoteke Veličina Ubačeno/mijenjano  
Broj preuzimanja: 99  Predavanje 1 206,46 kB 17.07.2014. 14:25
Broj preuzimanja: 64  Predavanje 2 218,32 kB 17.07.2014. 14:26
Broj preuzimanja: 73  Predavanje 3 387,97 kB 17.07.2014. 14:26
Broj preuzimanja: 71  Predavanje 4 i 5 982,68 kB 17.07.2014. 14:26
Broj preuzimanja: 58  Predavanje 6 i 7 492,42 kB 17.07.2014. 14:27
Broj preuzimanja: 81  Predavanje 8 319,59 kB 17.07.2014. 14:27
Broj preuzimanja: 77  Nastavni materijal 164,99 kB 18.07.2014. 10:29
Broj preuzimanja: 12  Obavijest o početku predavanja 11,42 kB 13.04.2015. 13:23

Nastavni materijali [0]

 

Naziv datoteke Veličina Ubačeno/mijenjano  

Literatura

 Popis priručnika:

red. broj Naziv
1. D.J.Vaun McArthur: Microbial Ecology: an evolutionary approach, Elsevier, Amsterdam (2006).
2. E. Tsakalidou, K. Papadimitriou: Stress responses of lactic acid bacteria, Springer, New York (2011).
3. R. Fuller, G. Perdigon: Gut flora nutrition, immunity and health, Blackwell Publishing, Oxford (2003).