hrvatski | english


dr.sc. Ksenija Uroić

Ksenija Uroić

Lokacija: Laboratorij za tehnologiju antibiotika, enzima, probiotika i starter kultura

Kontakt podaci

Telefon: +385 1 4605 125
Email: kuroic@pbf.hr

Predmeti

Suradnik

Životopis

Datum rođenja: 7. siječnja 1985.

Mjesto rođenja: Varaždin

 Školovanje 
   ustanova  tema  godina

 

diplomirala

 

Prehrambeno-biotehnološki fakultet, Sveučilište u Zagrebu Primjena Lactobacillus plantarum L4 za dobivanje probiotičkog napitka od soka kupusa

 

2009.

 

doktorirala Prehrambeno-biotehnološki fakultet, Sveučilište u Zagrebu Uloga S-proteina u probiotičkim bakterijama mliječne kiseline 2014.

 

Zaposlenje 
zvanje ustanova godina
znanstveni novak, asistent Prehrambeno-biotehnološki fakultet, Sveučilište u Zagrebu 2009.
znanstveni novak, poslijedoktorand Prehrambeno-biotehnološki fakultet, Sveučilište u Zagrebu 2015.

 

Usavršavanje (tjedan dana i dulje) 
ustanova mjesto godina
Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung Berlin, Njemačka 2008.
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta Ljubljana, Slovenija 2010.
University of Helsinki Helsinki, Finska 2011.
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta Ljubljana, Slovenija 2012.

 

Znanstvena djelatnost:

Radovi indeksirani prema SCI/CC: 5

Radovi u domaćim i međunarodnim zbornicima: 3

Sudjelovanje na znanstvenim skupovima u zemlji i inozemstvu: 5 

Priznanja, nagrade, odličja

2011. Potpora Biotehničke zaklade Prehrambeno-biotehnološkog fakulteta

2007. Rektorova nagrada za rad „Primjena Lactobacillus plantarum L4 za dobivanje probiotičkog napitka od soka kupusa“

2007. Stipendija Rotary Cluba Zagreb za nadarene studente