hrvatski | english


Biotehnologija 4

ECTS bodovi:
5

Studij:
preddiplomski

Opis predmeta

Modul Biotehnologija 4 uvodi studente u biotehnološku proizvodnju lijekova. Ističe se važnost kontinuiranog razvoja antiinfektivnih lijekova (antibiotika) i drugih supstancija sa antibiološkim djelovanjem. Bit će dani primjeri biotehnološke proizvodnje antibakterijskih antibiotika uskog i širokog spektra djelovanja, antifungalnih, antitumornih i antiviralnih antibiotika, ergot alkaloida te lijekova s antikolesterolemičkim djelovanjem. Objasnit će se važnost razvoja alternativnih antimikrobnih strategija u prevladavanju alarmantnog stanja sa antibiotičkom rezistencijom.

 

Studenti će biti upoznati s ulogom hormona u organizmu, njihovim sastavom i svojstvima, biotehnološkim postupcima proizvodnje i primjene. Naglasak će biti na polipeptidnim i steroidnim hormonima te njihovim derivatima kao lijekova ili anabolika. Također će biti obrađena proizvodnja cjepiva za humanu ili veterinarsku primjenu, zatim proizvodnja, pročišćavanje i primjena monoklonskih protutijela, te primjena biljaka i biljnih stanica u biotehnološkoj proizvodnji lijekova. Studenti će biti upoznati i sa zakonskim propisima u proizvodnji lijekova.

Nastava

Vrste nastave sati
oznaka naziv  
P Predavanja 20
A Auditorne vježbe  
L Laboratorijske vježbe 30
PK Vježbe u praktikumu  
S Seminar 10
T Terenske vježbe  

Uvjeti za dobivanje potpisa

Redovito pohađanje nastave i uspješan završetak laboratorijskih vježbi
Način polaganja ispita: Pismeno x   Usmeno x

ISHODI UČENJA NA KOLEGIJU BIOTEHNOLOGIJA 4

Nakon završetka kolegija, student/ica će moći:

- objasniti važnost kontinuiranog razvoja antiinfektivnih lijekova

- opisati razloge nastajanja i širenja antibiotičke rezistencije

- definirati mehanizme djelovanja različitih razreda antibiotika

- prikupiti, grupirati, analizirati i upravljati rezultatima dobivenim iz različitih izvora koji se

 odnose na biotehnološku proizvodnju sekundarnih metabolita (antibiotika i ergot alkaloida)

- objasniti važnost razvoja alternativnih antimikrobnih strategija u prevladavanju problema

 antibiotičke rezistencije

- opisati biotehnološku proizvodnju vitamina, hormona te glavne proizvode iz organizama iz

 mora

- definirati glavne proizvode kulture biljnih stanica

- objasniti postupke razvoja i proizvodnje lijekova s naglaskom na virusna cjepiva

- provesti postupak izolacije i identifikacije hormona iz prirodnih sirovina

Nastavni materijali [0]

 

Naziv datoteke Veličina Ubačeno/mijenjano  

Obavijesti [2]

 

Naziv datoteke Veličina Ubačeno/mijenjano  
Broj preuzimanja: 285  Obavijest o početku predavanja 18,80 kB 06.01.2015. 00:02
Broj preuzimanja: 377  Obavijest o početku vježbi i raspored studenata po grupama 35,04 kB 06.01.2015. 00:02

Literatura

Popis udžbenika napisanih na hrvatskom jeziku:

 1. J. Šušković, B. Kos (2007): Mikrobiološke metode i antibiotici. U: Metode u molekularnoj biologiji, Ambriović Ristov, Andreja; Brozović, Anamaria; Bruvo Mađarić, Branka; Ćetković, Helena; Hranilović, Dubravka; Herak Bosnar, Maja; Katušić Hećimović, Silva; Meštrović Radan, Nevenka; Mihaljević, Snježana; Slade, Neda; Vujaklija, Dušica (ured.), Institut “Ruđer Bošković”, Zagreb, str. 949-963.
 2. Z. Kniewald (1993) Vitamini i hormoni-proizvodnja i primjena, Hrvatska sveučilišna naklada, Zagreb.
 3. J. Šušković (2011): Biotehnologija 4: Biotehnološka proizvodnja lijekova, interna skripta Prehrambeno-biotehnološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu.
 4. J. Šušković, B. Kos (2009): Biotehnologija 4: Biotehnološka proizvodnja lijekova – laboratorijske vježbe, interna skripta, Prehrambeno-biotehnološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu.

Popis znanstvenih publikacija vezanih uz nastavu:

 1. J. Šušković, B. Kos, J. Beganović, A. Leboš Pavunc, K. Habjanič, S. Matošić (2010) Antimicrobial Activity – The Most Important Property of Probiotic and Starter Lactic Acid Bacteria, Food Technol. Biotechnol. 48 (3) 296-307.
 2. S. Džidić, J. Šušković, B. Kos (2008) Antibiotic resistance mechanisms in bacteria: biochemical and genetic aspects, Food Technol. Biotechnol. 46 11-21.

Popis priručnika:

 1. W. R. Strohl (1997) Biotechnology of antibiotics: Second edition, revised and expanded, Marcel Dekker, Inc. New York.
 2. A. Ledeboer, J. Hugenholtz, J. Kok, W. Konings, J. Wouters (2011) Thirty years of research on lactic acid bacteria, Max Bingham, 24 Media Labs, Rotterdam.
 3. M.A.Riely, O. Gillor (2007): Research and applications in bacteriocins, Horizon Bioscience, Norfolk, UK.
 4. J.Tao, G. Q. Lin, A. Liese (2009) Biocatalysis for the Pharmaceutical Industry: Discovery, Development, and Manufacturing, JonhWiely&Sons (Asia) PteLtd, Singapore.
 5. A. Slater, N. Scott, M. Fowler (2008) Plant Biotechnology-The Genetic Manipulation of Plants, Oxford University Press, Oxford.
 6. R. León, A. Galván, E. Fernández (2007) Transgenic Microalgae as Green Cell Factories, Springer Science + BusinessMedia.
 7. G. Walsh (2007) Pharmaceutical biotechnology: concepts and applications. JohnWiley&SonsLtd, Chichester.
 8. Z. Kniewald i sur. (2000) Priručnik za pripravu i izolaciju biološki djelatnih supstancija, Alfej d.o.o., Zagreb