hrvatski | english


dr.sc. Andreja Leboš Pavunc

Andreja Leboš Pavunc

Lokacija: soba 173, 4. kat

Kontakt podaci

Telefon: 4605-125
Email: alebos@pbf.hr

Predmeti

Suradnik

Životopis

Datum rođenja: 14. siječanj 1981.

Mjesto rođenja: Zagreb

 

Školovanje
  ustanova tema godina
diplomirala Prehrambeno-biotehnološki fakultet, Sveučilište u Zagrebu Utjecaj probiotičkih starter kultura Lactobacillus acidophilus M92 i Enterococcus faecium L3 na fermentaciju soka kupusa 2006.
doktorirala Prehrambeno-biotehnološki fakultet, Sveučilište u Zagrebu Fenotipska i genotipska karakterizacija sojeva bakterija mliječne kiseline u svrhu proizvodnje probiotika i funkcionalnih starter kultura 2012.

 

Zaposlenje
zvanje ustanova godina
znanstveni novak, asistent Prehrambeno-biotehnološki fakultet, Sveučilište u Zagrebu 2007.
viši asistent Prehrambeno-biotehnološki fakultet, Sveučilište u Zagrebu 2012.

 

Usavršavanje (tjedan dana i dulje)
ustanova mjesto godina
Corvinus University Budimpešta, Mađarska 2007.
Institut National de la Recherche Agronomique Jouy en Josas, Francuska 2009.

 

Znanstvena djelatnost:

Radovi indeksirani prema SCI/CC: 13

Radovi indeksirani u sekundarnim publikacijama: 1

Radovi u domaćim i međunarodnim zbornicima: 2

Sudjelovanje na znanstvenim skupovima u zemlji i inozemstvu: 19

 

Priznanja, nagrade, odličja

  1. Nagrada za najbolji poster u području Prehrambene biotehnologije na CEFood kongresu održanom u Cavtatu, 15-17. 5.2008. pod naslovom «The use of Lactobacillus plantarum L4 for the production of probiotic drink with cabbage juice».
  2. Potpora Biotehničke zaklade 2010. godine.