hrvatski | english


Mikrobni indikatori u kontroli kvalitete hrane

Nositelj

ECTS bodovi:
5

Studij:
poslijediplomski specijalistički

Opis predmeta

Mnogobrojne razne vrste mikroorganizama, nazočnih na ili u namirnicama i prehrambenim proizvodima, mogu se uporabiti za prosudbu o njihovoj mikrobiološkoj sigurnosti i kakvoći. Sigurnost se određuje prisutnošću ili odsutnošću patogenih mikroorganizama ili njihovih toksina, brojem patogena i očekivanim sprečavanjem rasta i razmnožavanja mikroorganizama ili uništavanjem tih agenasa. Testovi za indikatorske organizme uporabljivi su za određivanje mikrobiološke kakvoće ili sigurnosti kada je uspostavljen odnos između pojavljivanja indikatorskog organizma i vjerojatne nazočnosti patogena ili toksina. Razina mikroorganizama koji uzrokuju kvarenje odražava mikrobiološku kakvoću, a i djelotvornost agensa što se rabi za suzbijanje rasta ili za uništavanje mikroorganizama. Općenito se mikrobiološka mjerila rabe za (i) određivanje sigurnosti namirnice, (ii) praćenje dobrih iskustvenih postupaka u proizvodnji, (iii) zaštitu kakvoće određenih pokvarljivih namirnica i (iv) za određivanje iskoristivosti (prikladnosti) namirnice ili dodatka za posebnu namjenu (44). Kada su prikladno uporabljena, mikrobiološka mjerila mogu biti koristan način za utvrđivanje sigurnosti i kakvoće namirnica, što, pak, podiže povjerenje potrošača. Mikrobiološka mjerila prehrambenoj industriji i regulacijskim institucijama osiguravaju smjernice za kontrolu sustava u proizvodnji hrane. Osim toga, međunarodno prihvaćena mjerila unapređuju slobodnu trgovinu standardizacijom sigurnosti namirnica i kakovostnim zahtjevima.

Nastava

Vrste nastave sati
oznaka naziv
P Predavanja 40
A Auditorne vježbe  
L Laboratorijske vježbe 15
PK Vježbe u praktikumu  
S Seminar  
T Terenske vježbe  

Literatura

Obvezna literatura

red. broj Naziv
1. Senadin Duraković: PREHRAMBENA MIKROBIOLOGIJA. Sveučilišni udžbenik (ured. V. Loknar). Medicinska naklada, Zagreb, 1990.
2. Senadin Duraković: PRIMIJENJENA MIKROBIOLOGIJA. Sveučilišni udžbenik (ured. B. Tripalo). Durieux, Zagreb, 1996.
3. Senadin Duraković i Lejla Duraković: SPECIJALNA MIKROBIOLOGIJA. Sveučilišni udžbenik (ured. N. Popović). Durieux, Zagreb, 1999.
4. Senadin Duraković i Lejla Duraković: MIKROBIOLOGIJA NAMIRNICA – OSNOVE I DOSTIGNUĆA - KNJIGA PRVA. Sveučilišni udžbenik (ured. S. Duraković). Kugler d.o.o., Zagreb, 2001.
5. Senadin Duraković i Lejla Duraković: MIKROBIOLOGIJA NAMIRNICA – OSNOVE I DOSTIGNUĆA - KNJIGA DRUGA. Sveučilišni udžbenik (ured. S. Duraković). Kugler d.o.o., Zagreb, 2001.
6. Senadin Duraković i Lejla Duraković: MIKROBIOLOGIJA NAMIRNICA – OSNOVE I DOSTIGNUĆA - KNJIGA TREĆA. Sveučilišni udžbenik (ured. S. Duraković). Kugler d.o.o., Zagreb, 2001.
7. Senadin Duraković, Frane Delaš, Božidar Stilinović, Lejla Duraković: MODERNA MIKROBIOLOGIJA NAMIRNICA – KNJIGA PRVA. Sveučilišni udžbenik (ured. S. Duraković). Kugler d.o.o., Zagreb, 2002.
8. Senadin Duraković, Frane Delaš, Lejla Duraković: MODERNA MIKROBIOLOGIJA NAMIRNICA – KNJIGA DRUGA. Sveučilišni udžbenik (ured. S. Duraković). Kugler d.o.o., Zagreb, 2002.

Preporučena literatura

red. broj Naziv
1. Senadin Duraković i Sulejman Redžepović: UVOD U OPĆU MIKROBIOLOGIJU – KNJIGA PRVA. Sveučilišni udžbenik (ured. S. Duraković). Kugler d.o.o., Zagreb, 2003.
2. Senadin Duraković i Lejla Duraković: MIKOLOGIJA U BIOTEHNOLOGIJI. Sveučilišni udžbenik (ured. S. Duraković). Kugler d.o.o., Zagreb, 2003.
3. Senadin Duraković i Sulejman Redžepović: BAKTERIOLOGIJA U BIOTEHNOLOGIJI – KNJIGA PRVA - I.DIO. Sveučilišni udžbenik (ured. S. Duraković). Kugler d.o.o., Zagreb, 2004.
4. Senadin Duraković i Sulejman Redžepović: BAKTERIOLOGIJA U BIOTEHNOLOGIJI – KNJIGA PRVA - II.DIO. Sveučilišni udžbenik (ured. S. Duraković). Kugler d.o.o., Zagreb, 2004.
5. Senadin Duraković i Sulejman Redžepović: BAKTERIOLOGIJA U BIOTEHNOLOGIJI – KNJIGA DRUGA - I.DIO. Sveučilišni udžbenik (ured. S. Duraković). Kugler d.o.o., Zagreb, 2005.
6. Senadin Duraković, Sulejman Redžepović, Lejla Duraković: BAKTERIOLOGIJA U BIOTEHNOLOGIJI – KNJIGA DRUGA - II.DIO. Sveučilišni udžbenik (ured. S. Duraković). Kugler d.o.o., Zagreb, 2005.