hrvatski | english


Mikrobiologija hrane

Nositelj

ECTS bodovi:
5

Studij:
poslijediplomski
doktorski
poslijediplomski specijalistički

Opis predmeta

Mikroorganizmi u hrani. Mikrobna kontaminacija vode, zraka, hrane i krmiva. Mikrobno kvarenje hrane. Detekcija i identifikacija mikroorganizama u hrani (tardicionalne i nove metode). Bakterijski, fungalni i algalni toksini. Abiotički faktori i njihov utjecaj na rast i razmnožavanje mikroorganizama tebiosintezu toksina. Otrovanja mikrobno kontaminiranom hranom. Saprofitni i parazitni rodovi bakterija, kvasaca i plijesni kao najčešći kontaminanti hrane. Alimentarne toksikoinfekcije uzrokovane sporogenim gram-pozitivnim bakterijama ( Bacillus cereus, B. subtilis, Clostridium perfringens, Cl. botulinum), nesporogenim gram-pozitivnim bakterijama ( Staphylococcus aureus, Streptococcus faecalis, Listeria) i gram-negativnim bakterijama ( Escherichia coli, Vibrio haemolyticus, Pseudomonas aeruginosa, Salmonella sp., Campylobacter jejuni). Mikroorganizmi važni u proizvodnji hrane. Zaštita namirnica od mikrobnog kvarenja fizikalno-kemijskim metodama, zračenjem, visokim tlakom, ultrazvukom. Karakteristike nekih psihrofilnih i termofilnih bakterija te bakterija otpornih na zračenje. Specifični metaboliti plijesni - mikotoksini. Vrste plijesni koje proizvode mikotoksine u hrani i krmivu. Metode za kvalitativno i kvantitativno određivanje mikotoksina. Dozvoljene koncentracije mikotoksina u našoj zemlji i u svijetu. Mikotoksičke plijesni i zdravlje u ljudi. Kontrola mikrobiološke kvalitete hrane (kriteriji, metode).

Nastava

Oblici provođenja nastave:   Sati
predavanja 10
seminari 15
vježbe  

Obavijesti [1]

 

Naziv datoteke Veličina Ubačeno/mijenjano  
Broj preuzimanja: 196  LEARNING OUTCOMES 26,26 kB 10.03.2014. 10:04

Nastavni materijali [0]

 

Naziv datoteke Veličina Ubačeno/mijenjano  

Literatura

Red.

br.

Naziv
1. Duraković S., Delaš F., Stilinović B., Duraković L.: Moderna mikrobiologija namirnica - knjiga prva. Sveučilišni udžbenik (ured. S. Duraković). Kugler d.o.o., Zagreb, 2002.
2. Duraković S., Delaš F., Duraković L.: Moderna mikrobiologija namirnica - knjiga druga. Sveučilišni udžbenik (ured. S. Duraković). Kugler d.o.o., Zagreb, 2002.
3. Duraković S., Duraković L.: Specijalna mikrobiologija. Sveučilišni udžbenik (ured. N. Popović). Durieux, Zagreb, 1999.

Dopunska literatura

Red.

br.

Naziv
1. Bibek R.: Fundamentals Food Microbiology, 2nd Ed., CRC Press, Washington, D.C. 2001.
2. Adams M.R., Moss M.O.: Food Microbiology, The Royal Society of Chemistry, Cambridge, 1995.
3. Mc Kanna L., Kandel J.: Microbiology - Esential and Application, Mc Graw Hill Book Co., New York, 1990.