hrvatski | english


izv.prof.dr.sc. Ksenija Markov

Ksenija Markov

Lokacija: 4. kat

Kontakt podaci

Telefon: + 385 1 4605 284
Telefaks: + 385 1 4836 424
Email: kmarko@pbf.hr

Predmeti

Nositelj

Suradnik

Životopis

Datum rođenja: 10.4.1963.

Mjesto rođenja: ZAGREB

Školovanje
  ustanova tema godina
diplomirala Prehrambeno-biotehnološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu "Utjecaj odabranih parametara na biosintezu okratoksina A s pomoću plijesni Aspergillus ochraceus ZMPBF 318" 1987.
magistrirala Prehrambeno-biotehnološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu "Rast plijesni i biosinteza aflatoksina B1 i okratoksina A u prisutnosti odabranih antimikrobnih agenasa" 1991.
doktorirala Prehrambeno-biotehnološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu "Utjecaj odabranih parametara na rast plijesni u mješovitim kulturama i biosintezu patulina i zearalenona" 2005.
Zaposlenje
zvanje ustanova godina
stručni suradnik Prehrambeno-biotehnološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu 1987.-1988.
pripravnik-postdiplomand Prehrambeno-biotehnološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu 1988.-1990.
istraživač-suradnik Prehrambeno-biotehnološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu 1990.-1992.
znanstveni asistent Prehrambeno-biotehnološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu 1992.-1993.
znanstveno-nastavni asistent Prehrambeno-biotehnološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu 1993.-2005.
suradničko zvanje- viši asistent Prehrambeno-biotehnološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu 2005.-2007.
znanstveni suradnik Prehrambeno-biotehnološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu 2007.-2011.
docent Prehrambeno-biotehnološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu 2009.-2012.
viši znanstveni suradnik Prehrambeno-biotehnološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu 2011.-2012.
znanstveni savjetnik Prehrambeno-biotehnološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu 2012.
izvanredni profesor Prehrambeno-biotehnološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu 2012.-danas
Usavršavanje (tjedan dana i dulje)
ustanova mjesto godina
"Department of Biomedical Sciences of The University of
Malta"
Msida, Malta 1990.
Ekonomski institut, "The HACCP System and FOOD Safety" Zagreb 2002.
Lab. za toksikologiju, Instituta za medicinska istraživanja i medicinu rada, Zagreb Zagreb 2001. 2004.
"Kvantitativno određivanje AFB1 i ukupnih mikotoksina ELISA postupkom" Hrvatski zavod za javno zdravstvo i NOACK d.o.o. Zagreb 2006.

Znanstvena djelatnost:

Radovi indeksirani prema SCI/CC: 19

Radovi indeksirani u sekundarnim publikacijama: 14

Radovi u domaćim i međunarodnim zbornicima: 7

Sudjelovanje na znanstvenim skupovima u zemlji i inozemstvu: 32