hrvatski | english


izv.prof.dr.sc. Reno Hrašćan

Reno Hrašćan

Lokacija: Kršnajvoga 25

Kontakt podaci

Telefon: + 385 1 4836 013
Telefaks: + 385 1 4836 016
Email: rhrascan@pbf.hr

Predmeti

Nositelj

Suradnik

Životopis

Datum rođenja: 22.7. 1966.

Mjesto rođenja: Zagreb

Školovanje
  ustanova tema godina
diplomirao Prirodoslovno-matematički fakultet Sveučilišta u Zagrebu «Utjecaj prekomjerne produkcije Rec-D polipeptida na popravak DNA bakterije Escherichia
coli»
1991.
magistrirao Prirodoslovno-matematički fakultet Sveučilišta u Zagrebu «Molekularno-genetička osnova zloćudnog inzulinoma» 1995.
doktorirao Prirodoslovno-matematički fakultet Sveučilišta u Zagrebu «Višestruke genetičke promjene u neuroendokrinim tumorima» 1999.
habilitirao Prehrambeno-biotehnološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu «Transkripcija i translacija eukariotskog genoma» 2004.
Zaposlenje
zvanje ustanova godina
mlađi asistent Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Institut Ruđer Bošković 1991-1995.
asistent Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Institut Ruđer Bošković 1995-1999.
viši asistent Klinička bolnica Sestre milosrdnice 2000-2002.
docent Prehrambeno-biotehnološki fakultet Sveučilšta u Zagrebu 2004-2011.
izvanredni profesor Prehrambeno-biotehnološki fakultet Sveučilšta u Zagrebu 2011-danas
Usavršavanje (tjedan dana i dulje)
ustanova mjesto godina
Tecan Salzburg, Austrija 2003.

Znanstvena djelatnost:

Radovi indeksirani prema SCI/CC: 19

Sudjelovanje na znanstvenim skupovima u zemlji i inozemstvu: 23