hrvatski | english


Nutrigenomika

Suradnik

ECTS bodovi:
2

Studij:
doktorski

Opis predmeta

Današnje molekularne metode omogućavaju istraživanje genoma, gena i metabolita što je korisno u sveobuhvatnom i cjelovitom razumijevanju utjecaja nutrijenata na prevenciju, ublažavanje ili moguće liječenje različitih kroničnih bolesti te nekih vrsta raka.

Predavanja: Nastanak bolesti zbog promjena u jednom ili više gena. Utjecaj evolucija i genske varijacije na nutrigenomiku. Molekularni mehanizmi interakcije gena i nutrijenata te nutrijenata i genotipova ljudi. Utjecaj nutrijenata na ekspresiju gena. Utjecaj nutrigenomike na pojavu kardiovaskularnih bolest, diabetesa, pretilnost, artritisa i raka. Različitost gena i pretilnost. Regulacija lipogenih gena u pretilnih osoba, Utjecaj nutrijenata i genoma na razvijanje kroničnih bolesti. Utjecaj genskog polimorfizam i prehrane na pojavu upalnog procesa. Utjecaj promijene gena i prehrane na pojavu raka.

Po uspješno savladanom modulu Nutrigenomika doktorand/ica će moći:
 Interpretirati nova znanja o utjecaju okoliša, prehrane, lijekova i načina života na genoma i/ ili epigenoma ljudi te metode za analizu ljudskog genoma, epigenoma, transkriptoma, proteoma i metabloma.
 Kritički analizirati činjenice o nastanku monogenskih i poligenskih bolesti te utjecaju evolucije i genske varijacije u ljudi na nutrigenomiku.
 Kreirati kritično mišljenje o molekularni mehanizmima interakcije gena i nutrijenata te nutrijenata i genotipova ljudi.
 Interpretirati nova znanja o utjecaju nutrigenomike na pojavu kardiovaskularnih bolest, diabetesa, pretilnost, artritisa i raka.
 Kreirati kritično mišljenje o utjecaju nutrijenata i genoma na razvijanje kroničnih bolesti, upalnog procesa i autoimune bolesti celijakije.

Nastava

Proves će se provjera usvojenog gradiva pismenim ispitom ili pomoću izlaganja seminarskih radova te pisanih izvješća.

Literatura

Nutritional Genomics: Impact on Health and Disease; Regina Brigelius-Flohé, Hans-Georg Joost (Editors) ; ISBN: 978-3-527-31294-8; 2006
Nutritional Genomics: Discovering the Path to Personalized Nutrition; Jim Kaput (Editor), Raymond L. Rodriguez (Editor); ISBN: 978-0-471-68319-3; 2006

Molecular Nutrition and Genomics: Nutrition and the Ascent of Humankind

Mark Lucock; ISBN: 978-0-470-08159-4; 2007

Science, Society, and the Supermarket: The Opportunities and Challenges of Nutrigenomics, David Castle, Cheryl Cline, Abdallah S. Daar, Charoula Tsamis, Peter A. Singer; ISBN: 978-0-471-77000-8; 2007
Evolutionary Genetics: Concepts and Case Studies, C.W. Fox and J.B. Wolf (Editors), ISBN: 0-19-516817-8; 2006.