hrvatski | english

PBF.hr / Zavodi / Zavod za biokemijsko inženjerstvo / Laboratorij za biologiju i genetiku mikroorganizama / Molekularno-genetičke metode u kontroli mikrobiološke sigurnosti hraneMolekularno-genetičke metode u kontroli mikrobiološke sigurnosti hrane

ECTS bodovi:
2

Studij:
doktorski
poslijediplomski specijalistički

Opis predmeta

Postupci genetičke analize više nisu vezani samo uz temeljna istraživanja, nego se primjenjuju i u rutinskoj mikrobiološkoj anlizi. Za uspješnu primjenu ovih tehnika i interpretaciju rezultata dobivenih ovim metodama potrebno je poznavanje strukture mikrobnih genoma i osnovnih postupaka tehnologije rekombinantne DNA. Naglasak će se staviti na tehnike izolacije, separacije i umnažanje DNA lančanom reakcijom polimeraze (PCR, real time PCR) i detekciju polimorfizma sekvencija. Uz različite postupke koji analiziraju polimorfizam veličine restrikcijskih fragmenata (RFLP) opisati će se i postupci za detekciju točkastih mutacija, kao i postupci umnažanja slučajno odabranih sekvencija (RAPD, AP-PCR, AFLP, fAFLP). Prikazati će se i analiza cijelih genoma elektroforezom u pulsirajućem polju (PFGE) kao i analiza mini i mikrosatelita. Posebna pažnja će se posvetiti bakterijama iz rodova Salmonella, Campylobacter, Listeria, Clostridium i Cryptosporidium, kao i patogenim sojevima bakterije E. coli, izvorima kontaminacije hrane, širenju infekcije i prenošenju bolesti.

ISHODI UČENJA

Po uspješnom završetku ovog modula student će moći objasniti opće principe na kojima se zasniva kontrola mikrobiološke sigurnosti hrane korištenjem molekularno-genetičkih metoda; navesti ciljne sekvencije DNA koje se podvrgavaju molekularno-genetičkim analizama te objasniti prednosti i mane korištenja pojedinih sekvencija. Također će moči navesti i objasniti princip molekularno-genetičkih metoda koje se mogu koristiti u kontroli mikrobiološke sigurnosti hrane te kompetentno raspravljati o specifičnoj primjeni, prednostima i manama svake pojedine metode (PCR, RT-PCR, ELISA, RAPD, RFLP, VNTR, AFLP, sekvencioniranje DNA).

Nastava

 

Oblici provođenja nastave:   Sati
predavanja 15
seminari -
vježbe 5

Nastavni materijali [0]

 

Naziv datoteke Veličina Ubačeno/mijenjano  

Obavijesti [0]

 

Naziv datoteke Veličina Ubačeno/mijenjano  

Literatura

 

 

Red.

br.

Naziv
1. Primrose et al. (2002) Principles of gene manipulation: An introductory to genetic ingineering. Blackwell Scientific Publications, Oxford
2. Sambrook et al. (2001) Molecular cloning: A laboratory manual. Cold Spring Harbor, New York

 

Dopunska literatura

 

Red.

br.

Naziv
1. Originalni znanstveni radovi