hrvatski | english


Molekularna genetika (poslijediplomski studij)

ECTS bodovi:
2

Studij:
poslijediplomski
doktorski

Opis predmeta

Središnji dio kolegija predstavlja analiza procesa koji osiguravaju ravnotežu između stabilnosti genetičkog materijala i mehanizama koji dovode do genetičkih promjena. U tom kontekstu analizira se proces replikacije DNA, mehanizmi popravka, mutageneze i genetičke rekombinacije. Odabrani eksperimenti detaljno se analiziraju i interpretiraju u skadu sa saznanjima postgenomske genetike. Rezultati molekularne analize uspoređuju se s rezultatima genetičke analize izvršene klasičnim postupcima, uključujući analizu rodoslovlja. Daje se pregled životnih ciklusa odabranih modelnih organizama i njihova primjena u genetičkim istraživanjima. Posebna pažnja posvećuje se detaljnoj analizi organizacije i strukture humanog genomai metodama kojima se analizira.

Nastava

 

Oblici provođenja nastave:   Sati
predavanja 15
seminari -
vježbe 5

Literatura

 

Red.

br.

Naziv
1. Lewin, B. (2003) Genes VIII, Pearson Education.
2. Hartwell, L. et al. (2000) Genetics: From Genes to Genomes, McGraw-Hill.

 

Dopunska literatura

 

Red.

br.

Naziv
1. Originalni znanstveni radovi