hrvatski | english


Molekularna genetika

ECTS bodovi:
5

Studij:
preddiplomski

Šifra predmeta:
31502b

Opis predmeta

Molekularna genetika predstavlja jednu od temeljnih disciplina potrebnih za razvoj moderne biotehnologije. Nakon kratkog povijesnog pregleda analizira se struktura, organizacija i ekspresija genetičkog materijala u prokariota i eukariota. Nastoji se istaknuti veza između strukture molekule DNA i bioloških uloga koje vrši kao kemijska osnova nasljeđivanja. Središnji dio modula predstavlja analiza procesa koji osiguravaju ravnotežu između stabilnosti genetičkog materijala i mehanizama koji dovode do genetičkih promjena. U tom kontekstu analizira se proces replikacije DNA, mehanizmi popravka, mutageneze i genetičke rekombinacije. Odabrani eksperimenti detaljno se analiziraju i interpretiraju u skadu sa saznanjima postgenomske genetike. Poseban naglasak daje se upoznavanju genetičkih procesa u bakterija i bakterijskih virusa, a genetika eukariota obrađuje se na primjeru kvasca Saccharomyces cerevisiae. Podjednaka važnost posvećuje se predavanjima, kao i vježbama koje su sadržajno u najvećoj mjeri usklađene s predavanjima i obuhvaćaju slijedeće sadržaje: izolaciju DNA, transformaciju, transdukciju, konjugaciju, indukciju mutanata, test fluktuacije, auksonografsku analizu i križanje kvasca.

Ishodi učenja Molekularna genetika

Nastava

 

Vrste nastave sati
oznaka naziv
P Predavanja 32
A Auditorne vježbe  
L Laboratorijske vježbe 33
PK Vježbe u praktikumu  
S Seminar  
T Terenske vježbe  

 

Uvjeti za dobivanje potpisa

 

pohađanje nastave, modul upisan u sustavu Merlin

 

 

Način polaganja ispita: Pismeno X   Usmeno  

Nastavni materijali [1]

 

Naziv datoteke Veličina Ubačeno/mijenjano  
Broj preuzimanja: 754  MG ishodi učenja 130,13 kB 06.01.2015. 00:02

Obavijesti [1]

 

Naziv datoteke Veličina Ubačeno/mijenjano  
Broj preuzimanja: 141  Početak nastave akademske godine 2014-15. 123,71 kB 17.02.2015. 14:58

Literatura

Preporučena literatura

 

red. broj Naziv
1. Tamarin, R. H. (2001)  Principles of Genetics , McGraw-Hill
2. Dale, J. W. (1994)  Molecular Genetics of Bacteria , John Wiley & Sons
3. Stent, G. S. (1978)  Molecular genetics , W. H. Freeman
4. Lewin, B. (2008)  Genes IX , Pearson Education
5. Hartwell, L. i sur. (2000)  Genetics: From Genes to Genomes , McGraw-Hill
6. Brenner, S i Miller, J. K. (ured.) (2001)  Encyclopedia of Genetics , Academic Press