hrvatski | english


Mehanizmi evolucije

ECTS bodovi:
3

Studij:
diplomski

Opis predmeta

Enigma genetičke evolucije u prirodi ili laboratoriju uspješno je istraživana koristeći moderne molekularne tehnike. Genotipska ili fenotipska raznolikost jeu svim vrstama na razini proteina, DNA molekula i organizama. Ovaj predmet je usmjeren prema studiranju evolucije prokariotskih i eukariotskih gena, uključujući njihovu veličinu, složenost, promjenjivost i organizaciju. Razumijevanje evolucijskih procesa koji vode do diferencijacije u genomu objasnit će i kako se vrste mijenjaju.

Studenti se upoznaju s osnovama taksonomije i evolucijske sistematike te osnovama filogenije i metodama istraživanja.

Proučavaju se evolucijske invencije i inovacije, praćene vertikalnim i horizontalnim prijenos gena.

Po uspješno savladanom modulu Mehanizmi evolucije, student/ica će moći:
- definirati i objasniti teoriju evolucije, glavne procese evolucije i kroz specijaciju nastanak vrste određenog organizama;
- objasniti teoriju nastanka prvih proteinskih molekula te molekula RNA i DNA, teoriju od RNA do DNA svijeta i nastanak prve stanice, podrijetlo virusa i njihovu ulogu u evoluciji stanica;
- definirati i objasniti evoluciju novih gena i strukture genoma, evoluciju genske regulatorne mreže u bakterijskim genomima, bakterijsku eksperimentalnu evoluciju te brzinu evolucije u prokariotskim i eukariotskim stanicama;
- objasniti osnove taksonomije, evolucijske sistematike i filogenije, prikaz filogenetskih odnosa, odabir molekularnih markera i izradu plana za istraživanje u molekularnoj filogeniji;
- primijeniti praktično znanje u izboru metode i programa za filogenetsku analizu, izradi filogenetske analize na temelju DNA sekvencija, rezultata gel elektroforeze u pulsirajućem polju (PFGE) i polimorfizma dužine restrikcijskog fragmenta (RFLP).

Ishodi učenja Mehanizmi evolucije

Nastava

 

Vrste nastave sati
oznaka naziv
P Predavanja 20
A Auditorne vježbe  
L Laboratorijske vježbe  
PK Vježbe u praktikumu  
S Seminar 15
T Terenske vježbe  

 

Uvjeti za dobivanje potpisa

 

Pohađanje nastave. Modul upisan u sustav Merlin

 

 

Način polaganja ispita: Pismeno X   Usmeno  

Nastavni materijali [7]

 

Naziv datoteke Veličina Ubačeno/mijenjano  
Broj preuzimanja: 132  izvedbeni plan 37,75 kB 05.05.2014. 15:40
Broj preuzimanja: 343  ME 1 1,12 MB 20.05.2014. 05:41
Broj preuzimanja: 299  ME 2 1,90 MB 20.05.2014. 05:42
Broj preuzimanja: 426  ME 3 752,28 kB 20.05.2014. 05:43
Broj preuzimanja: 232  ME 4 1,32 MB 20.05.2014. 05:44
Broj preuzimanja: 192  ME 5 741,76 kB 20.05.2014. 05:44
Broj preuzimanja: 178  ME 6 476,39 kB 20.05.2014. 05:45

Obavijesti [0]

 

Naziv datoteke Veličina Ubačeno/mijenjano  

Literatura

Obvezna literatura

 

red. broj Naziv
1. Lewin, B. (2007) Genes IX, Pearson Education
2. Pregledni radovi
3. Originalni znanstveni radovi (ne stariji od pet godina)

 

Preporučena literatura

 

red. broj Naziv
1. Gould, S. J. (2002) The Structure of Evolutionary Theory, Harvard Univ. Press, Cambridge, MA, SAD
2. Odling-Smee J. et al. (2003) Niche Construction, Princeton Univ. Press, Princeton, NJ, SAD