hrvatski | english


Marina Miklenić, dipl.ing.

Marina Miklenić

Lokacija: Kršnjavoga 25

Kontakt podaci

Telefon: +385 1 48 36 013
Email: mmiklenic@pbf.hr

Predmeti

Suradnik

Životopis

Datum rođenja:

15. listopada 1983.

Mjesto rođenja:

Zagreb

_________________________________________________________________________________

Školovanje:

2009. - sada

 Student Doktorskog studija biologije na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. U Laboratoriju za biologiju i genetiku mikroorganizama izrađuje doktorat s temom "Rekombinogenost palindroma i kvazipalindroma u genomu kvasca Saccharomyces cerevisiae" pod mentorstvom prof. dr. sc. Ivana-Krešimira Sveteca.

2008.

Diplomirala na Prehrambeno-biotehhnološkom fakultetu (studij biotehnologije, biokemijsko- mikrobiološki smjer) s temom diplomskog rada "Duplikacije ciljnog kromosoma prilikom transformacije kvasca Saccharomyces cerevisiae pomoću litijevog acetata" pod mentorstvom prof. dr. sc. Zorana Zgage.

_________________________________________________________________________________

Zaposlenje:

2009. - sada

Asistent i znanstveni novak na Prehrambeno-biotehhnološkom fakultetu u Laboratoriju za biologiju i genetiku mikroorganizama.

__________________________________________________________________________________

 Znanstvena djelatnost:

Radovi indeksirani prema SCI/CC: 1

Sudjelovanje na znanstvenim skupovima u zemlji i inozemstvu: 5

___________________________________________________________________________________

Usavršavanje:

11. - 12. 06. 2011.

Mindloops Workshop on soft skills in scinece, Frontiers in Life Sciensecs - Liliane Bettencourt PhD program, Paris, France.

05. - 11. 08. 2008.

Summenr School "Creating Interdisciplinary Research Project", Mediterranean Institute for Life Sciences, Split, Croatia.

_________________________________________________________________________________

Nagrade i priznanja:

2012.

Druga nagrada za najbolju usmenu prezentaciju na 3. Kongresu hrvatskih genetičara s međunarodnim sudjelovanjem, Krk, Hrvatska.

2008.

Rektorova nagrada za studentski rad "Analiza spektra genetičkih događa prilikom zamjene gena u kvasca Saccharomyces cerevisiae".

___________________________________________________________________________________