hrvatski | english


izv.prof.dr.sc. Jasenka Pigac

Vanjski suradnik

Lokacija: Lj. Posavskog 2, 10000 Zagreb

Kontakt podaci

Telefon: + 385 1 658 079
Email: pigac@rudjer.irb.hr

Predmeti