hrvatski | english


dr.sc. Ivana Bošnjak

Vanjski suradnik

Ivana Bošnjak

Lokacija: Prirodoslovno-matematički fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Biološki odsjek, Botanički zavod s Botaničkim vrtom

Kontakt podaci

Email: ivana.bosnjak@biol.pmf.hr

Predmeti

Suradnik

Životopis

Datum rođenja: 3.6.1980.

Mjesto rođenja: Zagreb

Školovanje
  ustanova tema godina
doktorira - la Prirodoslovno-matematički fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Biološki odsjek "Zaštitna uloga ABC transportnih proteina tijekom ranog embrionalnog razvoja morskih ježinaca" 2010.
diplomirao - la Prirodoslovno-matematički fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Biološki odsjek ”Makrozoobentos Plitvičkih jezera” 2004.
Zaposlenje
zvanje ustanova godina
asistent (znanstveni novak) Laboratorij za biologiju i genetiku mikroorganizama, PBF 2004 – danas
Usavršavanje (tjedan dana i dulje) – ne znanstveni skupovi
ustanova mjesto godina
«Experimental Developmental Biology Course in Marine Invertebrate» Roscoff, Francuska 2005.
Hopkins Marin Station, Stanford University Pacific Grove, California, USA 2006. i 2007.
Institut za oceanografiju i ribarstvo Split, Hrvatska 2008.
Stazione Zoologica Anton Dohrn Napulj, Italija 2011. i 2012.

Znanstveno-istraživački rad:

Ekotoksikološko proučavanje membranskih transportnih proteinskih pumpi koje pripadaju mehanizmu multiksenobiotičke otpornosti (engl. multixenobiotic resistance (MXR)) morskih beskralježnjaka (modelni organizam: embriji morskog ježinca). Rad uključuje promatranje utjecaja okolišnih ksenobiotika (npr. anorganska i organska živa, tributil kositar) na rani embrionalni razvoj morskog ježinca uz poseban imperativ na razinu aktivnost MXR mehanizma. Proučavanje se želi usmjeriti ka razvijanju in vivo i in vitro metoda za detekciju ksenobiotika-inhibitora iz okolišnih uzoraka.

Znanstvena djelatnost:

Radovi indeksirani prema SCI/CC: 2

Sudjelovanje na znanstvenim skupovima u zemlji i inozemstvu: 8