hrvatski | english


Imunologija za nutricioniste

ECTS bodovi:
3

Studij:
preddiplomski

Opis predmeta

U sklopu modula predavanjima i seminarima će se obrađivati slijedeća područja/poglavlja: uvod u imunologiju, organizacija imunosnog sustava, nespecifična imunost, specifična imunost, mehanizmi alergijskih reakcija, prirodni i umjetni alergeni/antigeni, imunosni sustav probavnog trakta, alergije i preosjetljivost na hranu, anafilaksija i trovanja izazvana hranom, procjena rizika u prehrani, upravljanje rizikom i saopćavanje rizika u prehrani, imunosni sustav kože, alergijske reakcije u koži, imunosni sustav respiracijskog trakta, respiracijski alergeni i alergijske reakcije u respiratornom sustavu.

 

Ishod učenja:

 Po završetku poučavanja od studenta se očekuje da bude sposoban:

  1. imenovati osnovne sastavnice imunosnog sustava,
  2. objasniti mehanizme imunosnog odgovora,
  3. identificirati razlike prirođene i stečene imunosti,
  4. povezati i objasniti mehanizme prepoznavanja i predočavanja antigena,
  5. opisati i objasniti mehanizme humoralne i stanične imunosti,
  6. objasniti mehanizam alergijske reakcije i navesti osnovne tipove preosjetljivosti,
  7. razlikovati alergijske reakcije i intolerancije na pojedine sastojke hrane,
  8. povezati učinak prehrane na imuni status osoba.

Nastava

Vrste nastave sati
oznaka naziv
P Predavanja 15
A Auditorne vježbe  
L Laboratorijske vježbe  
PK Vježbe u praktikumu  
S Seminar 15
T Terenske vježbe  

Uvjeti za dobivanje potpisa

Odslušana predavanja i seminari
Način polaganja ispita: Pismeno x   Usmeno x

Nastavni materijali [3]

 

Naziv datoteke Veličina Ubačeno/mijenjano  
Repozitorij  Predavanja [13] 04.12.2014. 16:09
Repozitorij  Seminari [4] 04.12.2014. 16:04
Broj preuzimanja: 177  Vodič kroz modul Imunologija za nutricioniste 4,39 MB 29.09.2014. 15:47

Obavijesti [1]

 

Naziv datoteke Veličina Ubačeno/mijenjano  
Broj preuzimanja: 91  Početak nastave 229,30 kB 29.09.2014. 15:48

Literatura

Obvezna literatura

red. broj Naziv
1. Skripta za modul
2. CELLULAR AND MOLECULAR IMMUNOLOGY,Abbas,Lichtman,,Saunders co,London, 2003
3. FOOD ALLERGY,Trevino,Dixon,, Thieme,New York1997

Preporučena literatura

red. broj Naziv
1. American Dietetic Association, www.eatright.org